Inspirace pro změnu pedagogických fakult / Inspiration for transformation of faculties of education

Hlavním cílem projektu je seznámit zástupce českých pedagogických fakult s norským modelem přípravy studentů na povolání učitele. Za tímto účelem byla uspořádána konference, na které odborníci z norské univerzity, základní fakultní školy a islandské univerzity představili komplexní podobu vzdělávání budoucích pedagogů se zaměřením na rozvoj inkluzivního přístupu v základním školství. Prezentovaná praxe a know-how expertů byla pro účastníky zajímavým příspěvkem do úprav pedagogického studia v České republice.

The main goal of the project is to get representatives of Czech educational system familiar with Norwegian model of training students for the teachers profession. There was realized a conference at which experts from Norwegian university, cooperating primary school and Icelandic university presented a comprehensive for of training future teachers with a focus on the development of an inclusive approach in primary education. The presented practice and know-how of experts serves as good example for modification of pedagogical studies in Czech Republic.

| Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. |
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

| Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. |
www.eeagrants.org

logo Fond NNO