Zuzana Candigliota

V Lize lidských práv působí jako právnička od roku 2008 a zaměřuje na lidská práva ve zdravotnictví, policejní násilí a nezákonné zásahy státu do lidských práv a svobod. Ráda pracuje na případech lidí, které v České republice dosud nikdo neřešil, a vymýšlí přesvědčivé argumenty v jejich prospěch.

V Lize se podílela na několika přelomových soudních úspěších – na prosazení ústavní výjimky z povinného očkování na základě výhrady svědomí, na odškodnění matky a dítěte, kteří byli nedobrovolně převezeni po porodu doma do nemocnice, a na rozhodnutích Ústavního soudu k účinnému vyšetřování policejního násilí. Zastupovala také ligové klienty před velkým senátem Evropského soudu pro lidská práva v případě domácích porodů a povinného očkování.

Je členkou Kolegia pro implementaci rozsudků Evropského soudu pro lidská právaPracovní skupiny pro porodnictví při Radě vlády pro rovnost žen a mužů.

Jako právnička i ve svém soukromém životě prosazuje svobodu a odpovědnost každého jednotlivce za sebe a svoji rodinu, méně státních zásahů do lidských životů a respekt k individualitě každého jednotlivce.