Anna Štefanidesová

Anna v Lize pracuje na pozici právničky od září 2019. V současné době je také statutární zástupkyní Ligy. Odborně se věnuje primárně zdravotnickému právu, zejména pak právům rodiček a pomoci obětem protiprávních sterilizací. Aktuálně koordinuje projekt zaměřený na porodnictví bez násilí.

Annu můžete kontaktovat na e-mailu anna.stefanidesova@llp.cz.