Článek byl publikován dne 1. 9. 2009 na www.vlada.cz a naleznete jej zde.

Tisková konference se uskuteční dne 1. 9. od 11.00 hod. ve sborovně Základní školy Masarykova, Masarykova 291, Valašské Meziříčí. Ministr spolu s ambasadorkou kampaně Ester Janečkovou poskytnou další informace ke kampani STOP násilí na dětech.
Tiskové konference se dále zúčastní MUDr. Eva Vaníčková, CSc., poradkyně ministra, Mgr. Gabriela Hrabaňová, ředitelka Kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity, JUDr. Jiří Kubeša, starosta Valašského Meziříčí a Mgr. Otto Medek, ředitel ZŠ Masarykova.
V úterý 1. září ministr Michael Kocáb odstartuje u příležitosti zahájení školního roku žáků prvních tříd na základní škole Masarykova ve Valašském Meziříčí druhou etapu vládní kampaně STOP násilí na dětech. Ministr přivítá děti a pobeseduje s rodiči na téma Výchova a vzdělávání dětí.
Ministr pedagogům představí publikace vydané v rámci vládní kampaně STOP násilí na dětech – Slabikář násilí páchaného na dětech a Interpersonální násilí na dětech. Slabikář je určen neziskovým organizacím, které pracují s dětmi a hrají tak významnou roli v oblasti včasné detekce a identifikace dětských obětí násilí. Publikace o formách interpersonálního násilí na dětech je zaměřena na odbornou veřejnost a bude v průběhu září rozeslána na všechny školy, orgány sociálně-právní ochrany dětí, soudy, okresní policejní ředitelství, praktickým lékařům, lékařům pro děti a dorost, praktickým pedopsychiatům, dětským psychologům a pedagogicko – psychologickým poradnám. Cílem publikace je sjednocení pohledu všech profesí na interpersonální násilí na dětech, které je podmínkou pro poskytnutí pomoci ohroženým dětem.

Žáci prvních tříd od ministra obdrží rozvrhy hodin, které odkazují na internetové stránky kampaně, na nichž se nejen děti dozví více informací. K 1. září bude navíc představena stránka určená výhradně pro děti.

Dětem ministr připomene vyhlášenou soutěž dětské kresby Děti proti násilí. Výstava vítězných obrázků proběhne v druhé polovině listopadu v souvislosti s oslavami Světového dne prevence týrání dětí.

„Valašské Meziříčí jsme zvolili také proto, že zde odmítli smutný trend segregovat děti z různých sociálních prostředí. Výzkum MŠMT dokázal, že ve školách v blízkosti sociálně vyloučených lokalit existují nerovné vzdělanostní šance romských a neromských dětí. Stále přetrvává stav, kdy jsou na území Česka romské děti vzdělávány mimo hlavní vzdělávací proud, důsledkem čehož vyrůstá nová generace osob, kterým je znemožňován rovný start do života pouze na základě jejich sociálního znevýhodnění. Za tuto situaci je Česká republika kritizována mezinárodními organizacemi. Již před více než dvěma léty obdržela také rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, který protiprávní segregaci potvrdil.

Ministerstvo školství se vydalo cestou změn v přístupu škol. Motivuje je k vytvoření inkluzivního programu, pracuje se na standardu kvalitní školy a pedagoga. Za zmínku stojí i projekt iniciativy Step By Step, Začít spolu v České republice nebo projekt Ligy lidských práv ´Férová škola´, jehož hlavním cílem je přispět k vybudování a zaručení takového systému základního vzdělávání, ze kterého nebude nikdo vyřazován mimo hlavní proud kvůli sociálnímu znevýhodnění. Certifikát Férové školy uděluje Liga lidských práv takovým školám, které projeví zájem jej získat a které naplní stanovené standardy zejména v oblasti dodržování lidských práv a zákazu diskriminace,“ řekl k tomu ministr Kocáb.

děti, inkluzivní vzdělávání, lékař, školství, vzdělávání, žáci