Nový trestní zákon nechrání oběti, ale pachatele

Článek byl publikován dne 21. 1. 2010 na www.parlamentilisty.cz a naleznete jej zde.
Novým rokem vstoupil v platnost nový trestní zákon, který kromě České pirátské strany kritizovala i Liga lidských práv.
Bohužel se stejně jako už mnohokrát v minulosti stalo, že odborníky dobře připravená právní norma byla poslanci upravena do podoby, která občanům ČR může spíše škodit. A občany v tomto případě nemyslíme zločince.

Z trestního zákona mělo být původně vypuštěno stíhání za pomluvu (§184). Pomluva by se tak bývala stala ryze občanskoprávním sporem. Pavel Šámal z Nejvyššího soudu, autor novely, jí tam však vrátil na nátlak současných politiků. Nařčení z pomluvy je velmi často používáno proti investigativním novinářům, ale i běžným lidem, kteří kritizují praktiky některých státních úředníků. Jako záminku si poslanci zvolili nedůstojné napadání v průběhu předvolební kampaně, kterých nás letos čeká hned několik.

Zároveň došlo i k rozšíření možnosti stíhat občany za křivé obvinění (§345). Dříve bylo nutné prokázat, že ke křivému obvinění došlo s úmyslem způsobit obviněnému záměrně újmu. V tomto roce však již bude trestnímu stíhání se sazbou odnětí svobody až na dva roky čelit každý, kdo někoho nepravdivě obviní jakoukoli formou. Tedy například článkem v tisku nebo ve veřejné debatě. Výklad zákona je sporný a může a pravděpodobně i bude docházet ke zneužívání příslušných paragrafů proti svobodě slova.

„Nemohu se ubránit dojmu, že tyto paragrafy budou sloužit pouze jako ochrana korupcí prolezlého státního aparátu, který je v režii dominantních parlamentních stran a které si tak budují bariéru nedotknutelnosti. Svoboda slova tak opět dostává na frak,“ komentoval práci našich zvolených politiků Jaroslav Kučera, jihomoravský krajský předseda.