Praha – Městský soud v Praze zamítl správní žalobu na ministerstvo zdravotnictví v případu neposkytnutí informací o analýze týkající se trestní odpovědnosti matek za domácí porody, kterou po resortu požaduje Liga lidských práv (LLP). Organizace chce zveřejněním analýzy zejména získat informace o tom, co obsahuje a zdali se dokumentem ministerstvo zdravotnictví řídí. Kvůli dnešnímu zamítavému verdiktu podá kasační stížnost. Případem se tak bude zabývat Nejvyšší správní soud.

Zprávu vydala agentura ČTK dne 4. 2. 2014.

Analýzu si podle LLP nechalo ministerstvo zdravotnictví vypracovat v roce 2008. Podle organizace se může týkat i kriminalizace porodních asistentek nebo například doporučení, jak by ministerstvo mohlo potlačovat právo žen svobodně si zvolit porod doma. Analýzu podle LLP vypracovala advokátní kancelář bývalého ministra spravedlnosti Pavla Němce za částku přesahující 60.000 korun.

Liga lidských práv se případem zabývá od roku 2010, kdy resort požádala o informace a poskytnutí této analýzy. Ministerstvo ji odmítlo poskytnout a argumentovalo tím, že se jedná o právní názor pro vnitřní potřeby resortu, který není povinný poskytovat právní názory. Podle LLP ministerstvo odmítlo i námitku, že veřejnost má právo kontroly nad tím, za co státní orgány platí vysoké částky soukromé advokátní kanceláři.

Městský soud se dnes z velké části s argumentací ministerstva zdravotnictví ztotožnil. Podle soudu šlo o právní analýzu, kterou resortu poskytla jedna advokátní kancelář a není například vyloučeno, že další advokátní kancelář by měla právní názor odlišný. Ministerstvo také podle soudu k analýze nezaujalo svůj právní názor, a tak není důvod, aby muselo dokument poskytnout.

Liga lidských práv podle advokáty Zuzany Candiglioty určitě bude kasační stížnost podávat. „To rozhodnutí je naprosto nehorázné a vůbec nepřijatelné v právním státě, kdy veřejnost určitě musí mít možnost kontrolovat, za co státní orgány vynakládají prostředky,“ řekla advokátka ČTK. Podle jejího názoru by měla veřejnost vědět, co je obsahem analýzy a jestli se jí ministerstvo nějakým způsobem řídí. „Tato žaloba byla jedním z kroků, jak zjistit politiku ministerstva,“ dodala Candiglioty.

Nynější platný zákon ženám domácí porody nezakazuje. Musejí si ale samy zaplatit péči. Pojišťovny nehradí například náklady za porodní asistentku při domácím porodu.

Candigliota, domácí porod, lidská práva, ministerstvo zdravotnictví, soud