Reportáž zveřejněná dne 4. 4. 2009 na www.ceskatelevize.cz je ke stažení zde.

Liga od počátku řešení problematiky vzdělávání romských dětí prosazovala etnický přístup k problematice, neboli sběr adresných etnických dat v našich školách. Toto řešení bylo dlouhodobě politicky nepřijatelné, přesto se snažíme toto téma stále otvírat. Nejnovější výzkumy zadané ministerstvem školství nicméně již pracují i s etnickými daty.

školství, vzdělávání, žáci