Praha – V některých případech, kdy se rodiče dítěte rozhodnou odložit či odmítnout povinné očkování, mohou na sebe nakonec přivodit legislativní postih. Úředníci totiž mohou zhodnotit takové jednání jako zanedbání povinné péče a výživy a postupovat podle předpisů pro tyto případy. Byť tedy rodiče sledují dobro své ratolesti, mohou za to být potrestáni.

Manželé z Brna, kteří vzhledem k pokračujícímu vyšetřování jejich případu zůstávají v anonymitě, přišli se svým synem k lékaři na povinné očkování tzv. hexavakcínou. Ta má chránit třeba před záškrtem nebo dávivým kašlem. Po očkování dítě reagovalo pláčem a podrážděností. Rodiče se po zvážení rozhodli další dávku odmítnout s tím, že rok počkají. To však nakonec vedlo překvapivě k trestnímu stíhání za zanedbání povinné výživy a uvalení opatrovníka na syna.

Právník z Ligy lidských práv David Záhumenský soudí, že v tomto případě reagovaly české úřady nepřiměřeně. I přesto, že rodiče podepsali prohlášení o odmítnutí, žádali ve skutečnosti odklad očkování o rok. Záhumenský říká, že český systém je rigidní a neumožňuje rodičům takové rozhodnutí. Tento případ je podle něj bezprecedentní a hraničí s šikanou ze strany policie a úřadů.

Předseda České společnosti pro kvalitu ve zdravotnictví David Marx říká, že jde vždy především o záležitost komunikace mezi praktickým lékařem a rodiči. „Jedním ze zásadních problémů dnešního zdravotnictví je absence partnerské komunikace mezi lékařem a pacientem vůbec,“ dodává David Marx. Zdůrazňuje, že první článek úmluvy o lidských právech a biomedicíně konstatuje, že zájmy jedince jsou nadřazeny zájmům společnosti a vědy. Pacient by tedy v ideálním případě měl rozhodovat, co se s jeho tělem bude dít.

Článek byl publikován dne 13. 1. 2009 na www.ct24.cz, naleznete jej zde.

děti, lékař, očkování, pacient, policie, zdravotnictví