Článek a video reportáž byly publikovány dne 6. 10. 2009 na www.ct24.cz a najdete je zde.
Společný projekt Ligy lidských práv a ministerstva školství nazvaný Férová škola, který se snaží zlepšit podmínky v oblasti lidských práv, diskriminace a inkluzivního vzdělávání v českém základním školství, má ode dneška první čtyři certifikované základní školy. Zasloužily si ho právě svým úsilím o individuální přístup k žákům a snahou integrovat různě znevýhodněné děti.
„Vlastně se jedná o první čtyři školy, které byly certifikovány. Jde tu doopravdy o to, aby tu probíhal důkladný proces integrace, aby školy fungovaly férově v každodenní praxi,“ uvedl pro ČT předseda ligy Jiří Kopal. O certifikát Férová škola mohou usilovat jen základní školy. Právě ty jsou podle odborníků pro začleňování znevýhodněných dětí klíčové.
„Na vzdělávání zdravotně znevýhodněných nebo postižených žáků dostávají školy zvýšený finanční normativ. A touto cestou taky mohou financovat asistenta pedagoga,“ dodává náměstkyně ministryně školství Klára Laurenčíková. Projekt Férová škola pokračuje, i v následujících měsících se do něj mohou zapojit všechny základní školy s cílem podporovat rovné příležitosti.

děti, inkluzivní vzdělávání, školství, vzdělávání, žáci