Práva pacientů představují v posledních letech oblast práva, které doznává velkých změn. S předsedou Ligy lidských práv Davidem Zahumenským podruhé, tentokrát na téma práv pacientů.Samotný přístup pacientů k léčbě se pomalu přesouvá k chápání poskytování zdravotnické péče jakožto placené služby, ať již formou odvádění zdravotnického pojištění, nebo diskusí kolem tzv. „nadstandartu“.

Dobrý den. V minulém rozhovoru jsme si z hlediska bezplatného právního poradenství představili Ligu lidských práv. Avšak jeden z vašich velkých projektů je projekt s názvem „férová nemocnice“ O co konkrétně jde?
V rámci projektu Férová nemocnice informujeme o právech pacientů, vydáváme publikace, nabízíme bezplatnou právní pomoc a zastupování, školíme lékaře a zdravotnický personál a připomínkujeme legislativu.

Obrací se na tento projekt velké množství dotazů z řad běžných občanů?
Určitě ano. Jen v roce 2011 navštívilo internetové stránky www.ferovanemocnice.cz 118 000 lidí a naši právníci bezplatně zodpověděli stovky dotazů prostřednictvím online poradny a další stovky dotazů telefonicky nebo e-mailem.

Všimnul jsem si, že v rámci webových stránek projektu „férová nemocnice“ poskytujete kompletní poradenství ze všech oblastí medicínského práva, proč jste se zaměřili právě na tuto oblast?
Medicínské právo je oblast, která se někdy dotýká každého z nás. Zároveň je to dosud oblast práva poměrně nerozvinutá, legislativa donedávna celou řadu problémů výslovně neřešila a lidé tak byli v nejistotě, ohledně toho, na co mají právo. Proto jsme se rozhodli vytvořit stránky Férová nemocnice a pomoci lidem zorientovat se ve zdravotnickém právu. Na webový portál jsme navázali také praktickým manuálem pro pacienty a nedávno jsme vydali také manuál pro pediatry.

Představte prosím taktéž formu mediace, kterou doporučujete v rámci tohoto projektu.
Mediace je způsob řešení sporu. Využívá neutrální stranu – mediátora – k usnadnění hledání výsledku uspokojivého pro obě strany. Její výhodou oproti soudnímu řízení je zejména rychlost a skutečnost, že vedení zdravotnického zařízení může lépe obeznámit s případnými nedostatky fungování zdravotnické péče na svých odděleních a získat tak levně cennou informaci.

Mediace je v českých podmínkách zatím stále poněkud nová, o čemž svědčí i fakt, že když si do knihkupectví půjdete koupit knihu o mediaci, mnohdy musíte hledat v oddělení „meditace“ nebo „média“, přestože tyto pojmy s mediací nemají nic společného. Abychom mediaci přiblížili české praxi, vydali jsme s kolegyní v roce 2010 stručný manuál „Jak se dohodnout bez soudu – mediace jako prostředek řešení sporů ve zdravotnictví“, který je zdarma dostupný na našich stránkách.

S jakými výsledky probíhá u vás prozatím mediace?
Především zdravotnická zařízení bohužel nejsou mediaci zatím příliš nakloněna. Důvodů je několik, jedním z nich je také to, že na základě pojistných smluv, ze kterých je odpovědnost nemocnic kryta, pojišťovny obvykle vyžadují soudní rozhodnutí a mimosoudní dohodě nejsou příliš nakloněny.

Poskytujete i v rámci tohoto projektu bezplatné právní zastoupení nebo konzultace zdarma?
Naše kapacity nám bohužel neumožňují, abychom většině z těch, kdo se na nás obrátí, pomohli jinak než základní konzultací. Proto se lidi snažíme nasměrovat, kde mohou získat další právní pomoc. Zastoupení můžeme zajistit jen v několika málo vybraných případech.

Pomáháte taktéž klientům v soudních sporech se zdravotnickými zařízeními?
Ano, jsou případy, kdy dokonce i převezmeme právní zastoupení. Snažíme se zde vybírat především případy, které podle našeho názoru mohou rozvinout judikaturu nebo u kterých je přítomen výrazný lidskoprávní rozměr, jako tomu bylo například ve věcech protiprávních sterilizací romských žen.

Ve stručnosti, poraďte našim čtenářům jak by měli postupovat, pokud se cítí být poškozeni na svých právech zdravotnickým zařízením, či lékařem. Mohou se s dotazy obrátit přímo na vás?
V prvé řadě vždy zdůrazňujeme, že pokud se člověk cítí poškozen na svých právech, měl by se snažit to se zdravotníky osobně řešit. Ptát se, požadovat vysvětlení a podobně. Pokud to nikam nevede, může poškozený pacient podat stížnost vedoucímu zdravotnického zařízení, případně také České lékařské komoře nebo zřizovateli zdravotnického zařízení (vzory stížností najdete na našich stránkách). V závažnějších případech je možné se obrátit také s žalobou k soudu, což ale bez konzultace s právníkem nedoporučujeme.

Kdokoli se na Ligu lidských práv může s dotazem obrátit, vždy se snažíme poskytnout alespoň základní konzultaci.

Závěrem bych vás poprosil o možné kontakty nebo webové stránky, které byste našim čtenářům s ohledem na náš rozhovor doporučil.
Online poradna na našich stránkách www.ferovanemocnice.cz je z technických důvodů bohužel dočasně mimo provoz, čtenáři ale mají možnost poslat svůj dotaz také e-mailem na adresuporadna@ferovanemocnice.cz nebo zkontaktovat kancelář Ligy lidských práv na telefonu 545 210 446.

 

Zprávu vydal server Finance.cz 10. července 2012, autorem článku je Zbyněk Drobiš.