Článek byl publikován dne 25. 10. 2010 ve Zdravotnických novinách.
Porodní asistentky spočítaly, že kdyby jim zdravotní pojišťovny platily za vedení porodu, uspoří ročně stamiliony z veřejného zdravotního pojištění. Do poslanecké sněmovny jde novela, která zruší nutný dohled lékaře.

Peníze za porody v porodnici jsou vázány na dohled lékaře; podle porodních asistentek by se ušetřilo, kdyby nebyl dohled nutný. Domácí porody zákon nezakazuje, ale žena si asistentku platí sama. Porodníci odmítají porody doma jako neúměrné riziko pro matku a dítě. Hrozí nečekané komplikace, které podle nich zvládne jen nemocnice. „Ročně v Česku proběhne zhruba 100 tisíc porodů, až tři čtvrtiny z nich jsou bez komplikací. Pokud o tyto ženy bude pečovat porodní asistentka, ušetří pojišťovny ročně minimálně 206,5 milionu korun,“ řekla minulou středu prezidentka Unie porodních asistentek Ivana Königsmarková. Do této částky zahrnula návštěvy 70 tisíc těhotných ročně u lékaře, kdy se za hodinu jeho práce počítá sto korun (celkem 24,5 milionu Kč), dále 70 tisíc porodů vedených lékařem (celkem 42 milionů Kč), další úspory by přineslo zkrácení pobytu ženy v nemocnici (odhadem 140 milionů). Podle Königsmarkové chtějí rodit doma či v porodním domě 2 procenta žen.

Komplikace jsou doma častější

Podle odhadu předsedy České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP Vladimíra Dvořáka se k porodu doma rozhodne ročně asi stovka žen. „Většina to nepřizná a tvrdí, že to do porodnice nestihly a že porodní asistentka ‚šla náhodou kolem‘,“ řekl Dvořák.

Část porodů započatých doma končí v porodnici kvůli komplikacím, ty jsou u domácích porodů častější. Příprava, porod a péče v šestinedělí vyjde ženu, která chce rodit doma, na 10 tisíc korun. Řada žen na to nemá peníze, bez pomoci asistentky však hodně riskují.

Zuzana Candigliota z Ligy lidských práv tvrdí, že jsou takto porušována práva rodiček. Zdravotní pojišťovny by podle ní měly porod doma platit, aby se ženy mohly rozhodovat svobodně.

V Česku má registraci 6200 porodních asistentek, stovka působí mimo porodnice při přípravě žen na porod a při péči v šestinedělí. Jenom dvě mají od ministerstva zdravotnictví licenci, aby vedly porod doma. Zdravotní pojišťovny jim na to ale nedaly smlouvy.

Porodnice vycházejí ženám vstříc

Slova o omezování žen odmítla předsedkyně sekce porodních asistentek České asociace sester Libuše Barešová. Porodnice podle ní vycházejí vstříc ženám, které v informovaném souhlasu předem vymezí, s čím nesouhlasí.

Potvrdil to i přednosta Gynekologickoporodnické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady docent Bohuslav Svoboda, který řekl, že soustředění porodů na specializovaná pracoviště výrazně zlepšilo péči, takže je v Česku nejnižší novorozenecká úmrtnost v Evropě. Na Vinohradech mají ženy dle jeho slov po porodu dítě u sebe a jejich přání jsou zohledněna.

Podle Libuše Barešové by porodní asistentky již brzy mohly mít větší pravomoci. Nyní pracují v porodnicích pod dohledem lékařů. „Do sněmovny jde novela, která slova o práci na základě indikace lékařem škrtne,“ vysvětlila Barešová.

děti, lékař, nemocnice, porod, zdravotnictví