Na rodiče půlročního miminka podaly sociální pracovnice z Úřadu brněnské městské části Královo Pole loni v červenci trestní oznámení proto, že se rozhodli posunout přeočkování dítěte o pár měsíců. Rodiče k tomu přitom vedl fakt, že jejich syn měl na první dávku hexavakcíny špatnou reakci. Případ vyšetřovala policie.

Podle vyhlášky musí dítě dostat tři dávky očkování, které dítě chrání před záškrtem, dávivým kašlem a dalšími nemocemi, v prvním roce života s odstupem nejméně měsíce mezi dávkami.

Neobvyklým postupem státních orgánů se zabývala také Liga lidských práv v Brně.

„Vzhledem k tomu, že se chlapec narodil v únoru 2008, mohli rodiče podle práva odložit podání další dávky až na leden 2009,“ tvrdí Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv v Brně.

Brněnská policie spolu se státním zastupitelstvím však případ začala vyšetřovat. „Policie nebo státní zástupce měli věc okamžitě odložit, protože neočkování dítěte je přestupek, nikoliv trestný čin. Navíc v tomto případě nemohlo dojít dokonce ani ke spáchání přestupku, lhůta k provedení očkování totiž dosud nevypršela,“ vysvětlila Candigliota. Zanedbání povinné výživy?

Postup státních orgánů byl podle právničky „přinejmenším unáhlený“. Místo aby policie případ odložila, zahájila naopak vyšetřování pro podezření ze spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy. Ten se však podle právníků Ligy lidských práv vztahuje především k výživě a hmotnému zajištění nezletilých, nikoliv na poskytování lékařské péče.

„Kromě toho státní zástupkyně ustanovila dítěti pro řízení opatrovníka z důvodu domnělého střetu zájmů mezi rodiči a dítětem,“ popsala Candigliota.

Rodiče dítěte s takovým jednáním státních orgánů nesouhlasí a s čistým svědomím tvrdí, že se žádného přestupku nedopustili. „Odložit očkování syna na dobu po dovršení prvního roku života jsme se rozhodli podle svého nejlepšího vědomí a svědomí na základě informací o problematice očkování novorozenců,“ citovala Liga otce dítěte.

„Zodpovědný přístup ke zdraví našeho syna nás však paradoxně postavil na úroveň lidí, jimž na dětech nezáleží a jimž by děti měly být odebrány. To považuji za nepřípustné,“ dodal muž. Když už něco, tak jen přestupek

Po zásahu Ligy lidských práv, která se na žádost rodičů obrátila i na krajské státní zastupitelství, policie přestala věc vyšetřovat. „Pokud by věc měla být vůbec nějak projednávána, pak jako přestupek,“ popsala Candigliota.

Liga se s případy rodičů, kteří požadují individuální přístup v očkování, chtějí některá očkování odložit nebo nechtějí očkovat vůbec, setkává často.

„Těžko lze mluvit o společenské nebezpečnosti tohoto přístupu, protože v mnoha evropských zemích, například v Rakousku a Německu, je očkování dobrovolné a je věcí svobodného rozhodnutí rodičů,“ připomněla Zuzana Candigliota.

Článek byl publikován dne 12. 1. 2009 na www.zpravy.idnes.cz, naleznete jej zde.

děti, lékař, očkování, policie