Článek byl zveřejněn dne 11. 9. 2009 na www.blisty.cz a naleznete jej zde.

Prohlášení koalice Společně do školy k informacím vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Koalice NNO „Společně do školy“ nesouhlasí s informacemi, které zveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR na svých webových stránkách v příspěvku: Reakce MŠMT na nepravdivá obvinění ze strany Jana Stejskala, uvedeném dne 7.9.2009.
Ministerstvo zde zároveň vyzývá jednotlivé organizace sdružené v této koalici, aby se k prohlášením Jana Stejskala vyjádřily. Jako členové koalice „Společně do školy“ k reakci MŠMT uvádíme následující:

Členské organizace prohlašují, že Jan Stejskal nevznesl směrem k MŠMT žádná „nepravdivá obvinění“ a rozhodně nešíří ?zavádějící informace?; koordinátor pouze – s vědomím a souhlasem ostatních členských organizací ? prohlásil, že opatření realizovaná MŠMT ve vztahu k dětem z romské menšiny téměř dva roky po rozsudku ESLP ve věci D. H. a ostatní proti ČR nelze považovat za dostatečná. S tímto stanoviskem se koalice Společně do školy plně ztotožňuje.

Výše uvedené tvrzení je napadnutelné tím méně, že mu odpovídají i aktuální oficiální data: dle zveřejněného šetření Ústavu pro informace ve vzdělávání navštěvuje plných 27% romských dětí školy, určené žákům s diagnózou lehkého mentálního postižení.

Prohlašujeme dále, že plně podporujeme tvrzení Jana Stejskala, podle nějž koalice podnikla již několikrát (konkrétně 11.5., 29.6. a 10.7. 2009) písemnou žádostí iniciativu, která měla vést k osobní schůzce s ministryní Kopicovou. Na setkání se měla tematizovat naléhavá antidiskriminační opatření ve vztahu k dětem z romské minority, navrhovaná opatření podle nás mohla mít okamžitý pozitivní dopad. Paní ministryně setkání opakovaně odmítla a zástupci koalice dosud neměli příležitost jí vypracovaná opatření předat a tato s ní prodiskutovat.

Paní ministryně nás odkázala na náměstkyni Kláru Laurenčíkovou, se kterou naopak komunikujeme velice úzce a navázané spolupráce si vážíme. Považujeme však za klíčové, aby opatřením, které MŠMT ve vztahu k dětem z romské menšiny realizuje či koncipuje, vyjádřila jasnou podporu samotná paní ministryně, neboť pouze ona může dodat tématu potřebnou politickou váhu. Tento postoj by jasně signalizoval podporu nejvyššího vedení, což je důležitým znamením nejen pro všechny zainteresované strany, ale i pro širokou veřejnost.

A konečně prohlašujeme, že Jan Stejskal za ostatní členy koalice „Společně do školy“ při prezentaci poslání a záměrů koalice v médiích nevystupuje neoprávněně. Je odborníkem v dané problematice a současně také koordinátorem reprezentativní koalice, je tedy oprávněn prezentovat její cíle, postupy, závěry či návrhy v médiích; tyto jsou vždy s předstihem konzultovány s ostatními členy koalice.

Závěrem vyslovujeme naději na účinnou a smysluplnou spolupráci s MŠMT. Konstruktivní a věcná debata o antidiskriminačních opatřeních je ve vztahu k dětem z romské menšiny mimořádně naléhavá – uvítáme, pokud ji budeme moci vést přímo s paní ministryní.

Za koalici NNO „Společně do školy“

Anna Šabatová
Český helsinský výbor
www.helcom.cz

Veronika Vaňková
IQ Roma servis
www.iqrs.cz

Lenka Felcmanová
Step by Step ČR
www.sbscr.cz

Gwendolyn Albert
Peacework
www.peacework.org

Jindra Pařízková
Amnesty International ČR
www.amnesty.cz

Simona Wachsbergerová
Drom, romské středisko
www.drom.cz

Pavel Košák
Člověk v tísni
www.clovekvtisni.cz

Stanislav Daniel
ERRC
www.errc.org

Lucie Obrovská
Liga lidských práv
www.llp.cz

Šárka Hofmannová
Romodrom
www.romodrom.cz

Štěpán Ripka
OSF Praha
www.osf.cz

Kumar Wishwanathan
Vzájemné soužití
www.vzajemnesouziti.cz

děti, školství, vzdělávání, žáci