Článek byl publikován dne 26. 11. 2009 na www.ceskenoviny.cz a naleznete jej zde.
Praha – Ani písemný souhlas pacienta nemůže zbavit lékaře odpovědnosti za případné komplikace po očkování, tvrdí Liga lidských práv. Podle ní lze odškodnění vymáhat pouze po lékaři. Ministerstvo zdravotnictví to ale popírá. Zavázalo se, že za případné nežádoucí účinky očkování přebírá záruku, pokud bude vakcína užita v souladu se všemi doporučeními.
„Podle současné právní úpravy v případě škody na zdraví v důsledku očkování může poškozený vymáhat odškodnění ve skutečnosti pouze na lékaři, který vakcínu aplikoval,“ řekla právnička Ligy lidských práv Zuzana Candigliota. Právní úprava, kterou by odpovědnost za očkování na sebe převzal stát, zatím podle ní neexistuje.

Podle zákona je povinností lékaře informovat pacienta o účelu, povaze i rizicích lékařského výkonu. Lékaři mají právo podpis takzvaného informovaného souhlasu vyžadovat. „Neměli by však v případě aplikace vakcín získat dojem, že tím jsou ‚krytí‘ a že se tímto způsobem odpovědnosti za vedlejší účinky vakcín zbavují,“ uvedla právnička.

Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Martin Beneš ČTK řekl, odpovědnost je přesně vymezena zákonem. Výrobce podle něj odpovídá za ty nežádoucí účinky, rizika a škody způsobené užitím léku, které neoznámil. Tedy neupozornil, že mohou přijít v úvahu, a nezařadil je do registrační dokumentace. „V takovém případě se zpravidla nepodaří výrobci vyvléknout z odpovědnosti. Ani dohodou, kterou by chtěl podepsat se státem nebo lékařem, je to odpovědnost výrobce,“ zdůraznil.

Lékař má podle Beneše odpovědnost za nežádoucí účinky a rizika jen u případů, kdy by postupoval nesouhlasně s rozhodnutím o registraci. „Pokud například lék, který má být v lednici, by uchovával v teple, lék podávaný pod kůži by podával do žíly, to by byl problém, který na sebe nemůže převzít stát ani výrobce,“ vysvětlil.

Stát nese podle Beneše odpovědnost za vše ostatní – za veškeré popsané nežádoucí účinky, které jsou uvedeny v registrační dokumentaci, pokud se skutečně projeví a mohou způsobit škody na zdraví nebo životech. „V tu chvíli je to garance státu,“ řekl. SÚKL za stát potvrzuje bezpečnost a účinnost léku. „A kde není lék dostatečně prověřen, nemůže odpovědnost převzít. Ale pandemická vakcína Pandemrix je registrována, takže stát převzal na sebe odpovědnost,“ shrnul Beneš.

Odpovědnost za vakcíny ministerstvo deklaruje i na svém informačním webu o pandemii.

lékař, očkování, pacient, právo, zdravotnictví