Ostrava, 4. 4. 2008

Liga lidských práv požaduje, aby se vláda co nejdříve zabývala nedobrovolnou sterilizací, kterou podstoupily desítky romských žen především na severu Moravy a Čech. Liga kritizuje hlavně skutečnost, že ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková dosud nepředložila vládě podnět k projednávání této problematiky. Ministryně Stehlíková však v reakci uvedla, že vláda by se celým problémem měla zabývat už v nejbližší době. Problematika sterilizací je podle ní natolik rozsáhlá, že se na projednávání vlády dříve ani dostat nemohla.
Koncem loňského roku rada vlády pro lidská práva doporučila vládě, aby uznala skutečnost, že v minulosti docházelo v zemi k protiprávním sterilizacím. “Chceme, aby vláda vyslovila nad touto skutečností politování a zavázala se podniknout kroky, které by do budoucna podobnému jednání zamezily,” uvedl David Zahumenský z Ligy lidských práv. Dodal, že vláda by také měla ustanovit pracovní komisi k prošetření provádění sterilizací od 1. července 1966. Zahumenský poukázal rovněž na fakt, že problematikou sterilizací se již loni v únoru zabývala i rada vlády pro záležitosti romské komunity. “A přestože povinností ministryně Stehlíkové bylo podnět vládě předložit, nikdy tak neučinila. Podnět byl bez uspokojivého vysvětlení pozdržen a k projednání do vlády se nedostal. Je proto potřeba věnovat pozornost tomu, aby se podobný postup neopakoval,” dodal Zahumenský.
Stehlíková vysvětlila, že problematikou sterilizací se nejprve zabývala právě rada vlády pro záležitosti romské komunity, ale poté ho předala Radě vlády pro lidská práva. “Správně jsme posoudili, že je to otázka především lidsko-právní, takže podnět pak necelý rok projednávala rada vlády pro lidská práva, která ho probrala ze všech stran,” uvedla podle ČTK Stehlíková. Doplnila, že podnět pak rada koncem loňského roku schválila a hned poté ho ministryně také postoupila vládě, kde však musel projít připomínkovým řízením, které v těchto dnech končí. Materiálem by se tak vláda mohla zabývat v následujících týdnech.

Připravil: Zdeněk Ryšavý

Článek vyšel dne 22.4.2008 v časopise Romano vod’i.

porod, sterilizace, vláda