Článek byl publikován dne 30. 11. 2009 v týdeníku Zdravotnické noviny.
Ministryně zdravotnictví Dana Jurásková a Česká lékařská komora doporučují zdravotníkům, aby si od pacientů nechávali podepisovat informovaný souhlas s aplikací vakcíny proti prasečí chřipce i informovaný nesouhlas v případě, že očkování odmítnou.
„Ve smlouvě s výrobcem vakcíny je uvedeno, že stát přebírá záruky za plnění případných náhrad spojených s případným výskytem nežádoucích účinků vakcíny,“ řekla Jurásková. Právní záruka platí v případě, že očkovací látku aplikuje zdravotnické zařízení, které má oprávnění očkovat. Ministerstvo pověřilo očkováním proti prasečí chřipce vybraná vakcinační centra a praktické lékaře. Očkovací látka musí být použita v souladu s příbalovým letákem a doporučením výrobce. Dodrženy musejí být také skladovací podmínky, upřesnila Jurásková.

Pokud budou splněna všechna tato pravidla, případné nežádoucí účinky vakcíny hradí při prokázání škody stát, řekl první náměstek ministryně Marek Šnajdr.

Možné vedlejší účinky a škody na zdraví jsou vyjmenovány v registračním rozhodnutí a pro pacienty také na příbalovém letáku. Vydává je Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Liga lidských práv: Odpovědnost vždy nese lékař

Liga lidských práv tvrdí, že ani písemný souhlas pacienta nemůže zbavit lékaře odpovědnosti za případné komplikace po očkování. Podle ní lze odškodnění vymáhat pouze po lékaři.

Ministerstvo zdravotnictví to ale popírá. Zavázalo se, že za případné nežádoucí účinky očkování přebírá záruku, pokud bude vakcína užita v souladu se všemi doporučeními. „Podle současné právní úpravy v případě škody na zdraví v důsledku očkování může poškozený vymáhat odškodnění ve skutečnosti pouze na lékaři, který vakcínu aplikoval,“ řekla právnička Ligy lidských práv Zuzana Candigliota. Právní úprava, kterou by na sebe odpovědnost za očkování převzal stát, zatím podle ní neexistuje.

Podle zákona je povinností lékaře informovat pacienta o účelu, povaze i rizicích lékařského výkonu. Lékaři mají právo podpis informovaného souhlasu vyžadovat. „Neměli by však v případě aplikace vakcín získat dojem, že tím jsou krytí a že se tímto způsobem zbavují odpovědnosti za vedlejší účinky vakcín,“ uvedla právnička. Ředitel SÚKL Martin Beneš ČTK řekl, odpovědnost je přesně vymezena zákonem. Výrobce podle něj odpovídá za ty nežádoucí účinky, rizika a škody způsobené užitím léku, které neoznámil. Tedy neupozornil, že mohou přijít v úvahu, a nezařadil je do registrační dokumentace. „V takovém případě se zpravidla nepodaří výrobci vyvléknout z odpovědnosti. Ani dohodou, kterou by chtěl podepsat se státem nebo lékařem, je to odpovědnost výrobce,“ zdůraznil.

lékař, očkování, pacient, právo, zdravotnictví