Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Po měsících debat policie definitivně končí na fotbalových stadionech. Se svazem podepsala dohodu, podle které budou o víkendu bezpečnost lidí při ligových zápasech zajišťovat výhradně pořadatelé. Muži a ženy v uniformách ale dále zůstanou před branami stadionů.

Luboš ROSÍ, redaktor
——————–
Zásadní průlom nebo nafouknutá bublina? Před novináři nejdřív 45 minut obecných prohlášení a frází typu: chceme, aby bylo na stadionech bezpečno, dále ministrův příběh o tom, jak chodí s malým synem na fotbal a nechce se bát chuligánů. A pak konečně demonstrativní podpis dokumentu označeného jako dohoda. Následně ale absence konkrétních faktů. Kolik peněz teď zaplatí kluby za bezpečnost navíc? Jak týmy obměnily dosud často chybující a nedostatečné pořadatelské služby? Nebo kolik policie nepřítomností na stadionech ušetří?

Petr SEHNOUTKA, ředitel pořádkové policie
——————–
Já si troufnu říct, že nějaké prostředky ušetřené budou.

Ivan LANGER, ministr vnitra /ODS/
——————–
Toto opatření primárně vůbec nesouvisí s úsporou finanční.

Luboš ROSÍ, redaktor
——————–
Jak to tedy teď bude na fotbale vypadat? U rizikových zápasů policie nasadí podobné množství mužů jako dosud. Neumístí je na stadiony, ale před ně.

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident
——————–
Můžou být v pohotovosti nebo můžou plnit i jiné úkoly bezpečnostní povahy.

Luboš ROSÍ, redaktor
——————–
Přesto ale bude policie fanoušky i nadále doprovázet na fotbal i z něj. Do útrob stadionu však nahlédne pouze poté, co si ji pořadatelé zavolají a její zásah zaplatí.

Petr SEHNOUTKA, ředitel pořádkové policie
——————–
Budeme to řešit komplexně a budeme vyčíslovat ty náklady jako takové.

Luboš ROSÍ, redaktor
——————–
Bezpečnostní slabinou stále zůstávají chybějící rámy u vstupu nebo nedostatečné kamerové systémy.

Pavel MOKRÝ, předseda Českomoravského fotbalového svazu
——————–
Nejsou centralizovaný, tak jak by asi měly být a není, není tam takové, takové monitorovací zařízení, které by mělo být. A není to hlavně projednáno ani s tím ústavem pro ochranu osobních dat.

Luboš ROSÍ, redaktor
——————–
Ostrá zkouška čeká pořadatele fotbalových zápasů v Česku už tento víkend. Odehrají se dvě riziková střetnutí – Brno s Baníkem Ostrava a Olomouc s pražskou Spartou. Luboš Rosí, Česká televize.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Tak a představme si aktéry dnešní dohody. Za Policii České republiky je tu její prezident Oldřich Martinů. Dobrý večer.

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident
——————–
Dobrý večer.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Za Českomoravský fotbalový svaz je tu jeho bezpečnostní manažer Miroslav Platil.

Miroslav PLATIL, bezpečnostní manažer, Českomoravský fotbalový svaz
——————–
Dobrý večer.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
A pohled ze třetí strany zprostředkuje Miroslav Krutina z Ligy lidských práv. Dobrý večer i vám.

Miroslav KRUTINA, advokát, Liga lidských práv
——————–
Dobrý den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Tak, pánové, pojďme si v rychlosti na praktické ukázce, což asi bude nejjednodušší, říct, jak bude vypadat ode dneška či od víkendu situace na stadionu. Hraje Baník se Spartou, Pražáci přijíždějí do Ostravy. Kdo je eskortuje na stadion, pane prezidente?

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident
——————–
Zápas Baník se Spartou Praha považujeme za rizikový, to znamená policejní síly tomu budou věnovat patřičnou pozornost a s největší pravděpodobností je bude doprovázet. Ale není to o doprovodu jako takovém, je to o ochraně života, zdraví a majetku zbytku obyvatelstva.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Chápu. Posuňme se na stadion, jsme na stadionu, situace se vymyká kontrole tak, jak někdy vidíme, fanoušci se začínají bít mezi sebou, začínají demolovat stadion. Fanoušci, kteří se neúčastní, jsou z toho trochu vyděšeni. Na hřiště začínají létat předměty, světlice, dýmovnice a tak dále. Bude na místě přítomna Policie České republiky, pane prezidente?

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident
——————–
V případě, že to je takovéto rizikové utkání, tak přirozeně tam bude přítomen velitel opatření na tom dispečinku a policisté budou připraveni zakročit a pomoct pořadatelské službě v případě, že by to nezvládla sama.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Budou před branami stadionu připraveni.

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident
——————–
Můžou být před branami, můžou být ve vozidlech, můžou být i na policejní služebně, to znamená připraveni v pohotovosti. Nemusí být na stadionu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Já jsem zvolil extrémní, extrémní případ Baníku a Sparty. Ale tak vezměme si nějaké normálnější, řekněme, ligové fotbalové utkání, kde se nepředpokládá taková výtržnost, která ale přesto může vzniknout. Za takových okolností bude na stadionu přítomen policista nebo policisté?

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident
——————–
Vždy to je podle vyhodnocení rizikovosti konkrétního utkání. Ta smlouva je o profesionalizaci pořadatelské služby, o profesionalizaci toho provozovateli, to znamená fotbalového klubu a policie nebude na stadionu …

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Tomu já rozumím. Já vám jenom řeknu, kam mířím /nesrozumitelné/. Tak ve chvíli, kdy zápas nebude vyhodnocen jako rizikový, policisté tedy budou, řekněme, někde shromážděni před stadionem …

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident
——————–
Ne, oni nemusí být ani shromážděni, oni vykonávají běžnou službu, protože nemusí být na stadionu. Tam to zvládá pořadatel sám.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
V tu chvíli, když i na zápase, který je vyhodnocen jako ne zcela rizikový, pořadatelé usoudí, že je čas povolat Policii České republiky, tak vás povolají.

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident
——————–
No, oni mají povinnost policii povolat v případě, že nejsou schopni vlastními silami a přijetím adekvátních opatření vrátit do pokojného stavu celou situaci na stadionu. A dokonce policie za to může požadovat náhradu vynaložených nákladů, to znamená apriori je to postaveno tak, že to je odpovědnost toho provozovatele, vlastníka klubu tak, aby zajistil prostě bezpečnost osob a majetku v průběhu této soukromé akce, to znamená, aby policie tam nemusela být a není to o ušetření peněz, je to o lepším využití kapacit naplnění úkolů bezpečnostní povahy ne třeba vedle stadionu, ale my vykonáváme běžnou službu v rámci služby pořádkové dopravní policie. To znamená být vůbec na stadionu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Pokud dovolíte, tak k té, řekněme, finanční stránce se ještě dostaneme. Pane Platile, pojďme si dál modelovat tu situaci. Ať už rizikový či nerizikový zápas, situace se nevyvíjí úplně dobře. Pořadatelé usoudí, že jimi najatá bezpečnostní agentura situaci ne zcela zvládá těmi prostředky, které mají k dispozici. Tak kdo přesně tedy v tu chvíli rozhodne o nasazení policie?

Miroslav PLATIL, bezpečnostní manažer, Českomoravský fotbalový svaz
——————–
O nasazení policie rozhodne pořadatel, hlavní pořadatel toho, toho utkání. Samozřejmě s tím, že je tam ještě delegát nebo dva delegáti Českomoravského fotbalového svazu, se účastní toho utkání, když je to závažnější teda utkání. A oni, když dojdou k závěru, že nejsou schopni, že ty prostředky, které tam jsou nasazeny, to znamená počty pořadatelů, eventuálně jejich specializace, a bude se to nějakým způsobem negativně vyvíjet, tak oni klasicky požádají, požádají policii tak, jak mají místně domluven systém, operační středisko, prostě styčný důstojník. Ten model je na tom založen tak, že kluby a, kluby a krajská ředitelství Policie České republiky mají nebo budou, budou sjednávat takzvaná místní ujednání na základě této dohody. A mohou si tam domluvit právě podmínky té spolupráce.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Nestává se potom Policie České republiky v takovém případě, kdy o nasazení policistů na pacifikaci fanoušků rozhoduje de facto buď pořadatel nebo funkcionář Českomoravského fotbalového svazu, nestává se policie, řekněme, nějakou obdobou bezpečnostní agentury, pane prezidente?

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident
——————–
Ne, to v žádném případě. My samozřejmě máme obecnou povinnost nebo odpovědnost za veřejný pořádek a bezpečnost a vždy tam máme svého styčného důstojníka nebo velitele opatření, který tu situaci na místě posuzuje. Ale není to o … vždycky může dojít k nějaké eskalaci nebo k nějaké záležitosti. Je to o prevenci, o spolupráci před utkáním, v průběhu utkání, ale i po něm. Zpravidla se nebijí na tom stadionu, ale ty fanoušci se potkávají někde mimo, v restauracích.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Na druhou stranu, na druhou stranu i to jsme mnohokrát viděli. Tak pane Krutino, jaké vy máte zkušenosti s bezpečnostními agenturami, které by měly zajistit klid na stadionu? Jsou vůbec schopné to zvládat i možná teď při větším nasazení po této dohodě?

Miroslav KRUTINA, advokát, Liga lidských práv
——————–
No, tak ty zkušenosti právě nejsou nejlepší. Řada nevládek a zejména Liga lidských práv právě řeší excesy těchto securit, různých organizací, které zabezpečují bezpečnost například, já nevím, v obchodních střediscích, na různých jiných akcích a tak dále. A setkávají se s tím, že ty reakce, řekněme, ochránců toho pořádku soukromých nebývají vždy tak profesionální. Dost často dochází k excesům, násilí nepřiměřenému a tak dále. Takže, spíš s tím jsou zkušenosti špatné a i ta důvěra v to řešení, že by se zajišťovala bezpečnost prostřednictvím těchto osob, a dokonce snad, že by měly možnost použít třeba fyzického, fyzické síly jako donucovacího prostředku, nám připadá velmi nebezpečná.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Ta poslední věta, to je předmětem asi hloubání mnoha lidí. V té dohodě, kterou ČMFS, pokud jsem dobře dneska sledoval tiskovou konferenci, slíbilo zveřejnit na svých webových stránkách, tak je v té dohodě někde něco psáno o tom, že by bezpečnostní agentury mohly používat nějaké fyzické násilí na pacifikaci fanoušků?

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident
——————–
My nemůžeme jít nějakou smlouvou nad rámec zákona. Ten jasně definuje pravomoci, odpovědnost, povinnosti policie jako státní instituce a ty bezpečnostní služby mohou vystupovat pouze jako jakýkoliv jiný občan. To znamená, že to …

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Pan Krutina se jemně usmívá, abych to interpretoval.

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident
——————–
Já ho, já ho vnímám.

Miroslav KRUTINA, advokát, Liga lidských práv
——————–
Já beru samozřejmě vážně, co je řečeno a teoreticky to vypadá dobře. Představme si ovšem praktickou situaci, kdy budou psychologicky, řekněme, ne zcela kvalifikovaní jedinci, ne zcela vzdělaní jedinci, kteří třeba i mnohdy neprošli výběrovým řízením na policii nebo na příslušníka Vězeňské služby, prací v této třeba profesionalizované službě a jak budou oddělovat například právě násilné jedince od, od třeba zbytku fanoušků, kteří se chovají slušně, a jak budou zakročovat proti bezprostřednímu nebezpečí, jak budou jednat, zda jejich zákrok nebude zvyšovat vlastně ten exces nebo to násilí. Zda skutečně budou schopni zklidňovat situaci za dané konkrétní, řekněme, až téměř bojové situace, která může nastat. I když samozřejmě to je extrémní případ. To je otázka a já se obávám, že tam pravomoc by měla skončit někde před tím, někde u pořadatelství, směrování lidí na sedačky, pomoci lidí, lidem zorientovat se na stadionu a podobně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Tak to je pohled ze strany nevládních organizací. Pojďme, prosím, pane prezidente, k tomu, co vy jste naznačil. Vy jste říkal, že za určitých okolností může velitel zásahu či Policie České republiky požadovat náklady na ten zásah. Po kom? Po pořadatelích?

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident
——————–
Samozřejmě po pořadatelích.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
A za jakých okolností to udělá policie?

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident
——————–
To znamená, že ten pořadatel nesplnil povinnosti, které mu ze zákona vyplývají. Situace eskalovala a on musel požádat policii o spolupráci. To znamená, my jsme suplovali, suplovali jeho činnost.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Můžete mi to nějak upřesnit. Já často nechodím na fotbal. Jak to vypadá, když pořadatelé nebudou dělat svoji činnost a vy potom rozhodnete o tom, že budete chtít …

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident
——————–
Já jenom, já jenom chci říct, že to musíme posuzovat v celém komplexu a ne jenom jednu konkrétní individuální situaci nebo to, co tam může nastat. Tady se bavíme o systémové změně, která je zaměřena na podporu fotbalu, na podporu slušných fanoušků, je zaměřena proti diváckému násilí, a to ať již z toho preventivního hlediska, kdy se zaměřujeme na spolupráci před utkáním, v průběhu i po něm. A policie nebude vykonávat pořadatelskou službu na soukromé akci, protože její role za peníze daňových poplatníků je naprosto někde jinde. Na druhé straně jsme připraveni zakročit, provést rychlý zákrok ve spolupráci s pořadateli. To znamená, tato záležitost, na kterou se mne ptáte, ta je až ta krajní a já předpokládám, že vůbec nenastane. To znamená, pokud tam bude nějaký exces ze strany jednoho individuálního fanouška, tak policie bude o tom vyrozuměna, i kdyby byl na určitou dobu být nucen přerušen zápas, tu osobu si převezme a bude vyvozovat odpovědnost, ať již v rámci přestupkového nebo trestního řízení.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Poslední, poslední krátká otázka na vás, pane Platile. Má už Českomoravský fotbalový svaz či majitelé klubů a pořadatelé těch utkání vymezen nebo vyhrazen nějaký obnos financí na to, aby zaplatili nějaké vícenáklady?

Miroslav PLATIL, bezpečnostní manažer, Českomoravský fotbalový svaz
——————–
Ne, ne, tato věc se neřešila. A osobně se domnívám, že jsme přeskočili takovou tu etapu toho, co, čím se nejvíc teď zabýváme, a to je právě tou prevencí a vlastně celou tou profesionalizací, školeními pořadatelů ve spolupráci s policií právě, celým komplexem dalších věcí, které povedou preventivně k tomu, aby se tyto věci nestaly, respektive aby tito lidé se na ten stadion vůbec nedostali.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
——————–
Tak uvidíme všichni už od tohoto víkendu, jak to bude dále vypadat, jestli se vyplní vaše či vaše slova. Pánové, děkuji za vaši účast v Událostech, komentářích. Hezký večer.

Miroslav PLATIL, bezpečnostní manažer, Českomoravský fotbalový svaz
——————–
Hezký večer taky.

Oldřich MARTINŮ, policejní prezident
——————–
Na shledanou.

Miroslav KRUTINA, advokát, Liga lidských práv
——————–
Na shledanou.

Textový záznam televizní debaty v pořadu Události, komentáře na ČT 2 ze dne 16. 2. 2009.

bezpečnost, policie