V rámci samotného zákona o Policii ČR poslanci nejdříve jednohlasně
schválili pozměňovací návrh, který odnímal pravomoc vést fázi vyšetřování
trestných činů policistů současné Inspekci ministra vnitra, jak navrhovalo
původně ministerstvo vnitra. Návrh ministerstva Liga lidských práv
připomínkovala, neboť Inspekce nesplňuje požadavek nezávislosti, jak
vyžadují mezinárodní smlouvy o lidských právech a apelovala na poslance,
aby tuto pravomoc ponechali státním zástupcům, jak je tomu v současnosti.

O pár hodin na to však poslanci neschválili související pozměňovací návrh
v doprovodném tisku, který navracel oproti návrhu vnitra pravomoc
vyšetřování policistů vracel státním zástupcům. Ta je totiž upravena
podrobně v trestním řádu. Nepovedlo se to ani na třetí pokus, když první
dvě hlasování o pozměňovacím návrhu byly zpochybněny. Pro návrh
nehlasovali zástupci opozičních stran a ani někteří koaliční poslanci.

V důsledku tak od ledna 2009, bude-li takto zákon schválen, nebude, podle
jedné interpretace v České republice orgán s pravomocí vyšetřovat trestné
činy spáchané policisty. Podle druhého názoru to může být jedině sama
Policie ČR. To by však vedlo k tomu, že by prohřešky policistů vyšetřovaly
sami policisté, což je v diametrálním rozporu s programovým prohlášením
vlády. Podle Jana Kratochvíla z Ligy lidských práv „by taková situace byla
zcela absurdní a zjevně v rozporu s mezinárodními závazky ČR, které
vyžadují, aby trestné činy policistů vyšetřoval nezávislý orgán.“ A
dodává: „Doufejme, že Senát tuto sněmovní kuriozitu napraví.“

V rámci hlasování nebyly také schváleny pozměňovací návrhy týkající se
omezení širokých pravomocí policie předvádět na stanice osoby i při
podezření z páchání přestupku. Tyto návrhy měly uvést původní vládní návrh
do souladu s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv. Pro návrh však
lasovali jen zástupci opozice a dva lidovci, poslanci Strany zelených se
zdrželi, čímž policii umožnili pokračovat v porušování práva na osobní
svobodu. Návrh tak těsně neprošel a česká vláda se nadále zbytečně
vystavuje nebezpečí odsuzujících rozsudků u Evropského soudu pro lidská
práva.

Článek vyšel dne 27.6.2008 na www.blisty.cz, naleznete jej zde.

inspekce, policie, trestné činy policistů