Irsko, Německo, Rakousko a Spojené království. To jsou země, kde je očkování dětí pouze na rozhodnutí jejich rodičů. Těm nejenže nehrozí represe v podobě pokut, trestního stíhání, sankcí a dohledu ze strany sociálních pracovníků, ale tyto rodiny nejsou ani omezeny v možnosti umístit své děti do školek a škol.

Podrobnou analýzu toho, jak je, či není povinné očkování dětí v Belgii, Francii, Irsku, Německu, Rakousku a Spojeném království zpracovala Liga lidských práv. Ta se na zmapování problematiky v zemích západní Evropy zaměřila hlavně proto, že zastupovala rodiče, kteří byli nespokojeni s represemi za neočkování dětí.

Z analýzy tak například vyplývá, že v České republice je zdaleka nejvíc povinných očkování ze všech zkoumaných zemí. Zatímco u nás jich musí děti podstoupit hned devět, ve Francii jsou povinná tři a v Belgii pouze jedno. V ostatních pak není povinné žádné. „Ve Francii bylo dříve mnohem více povinných očkování, podobně jako v České republice, ale část z nich byla přesunuta mezi dobrovolná,“ popisuje ve studii právnička Jana Koláčková.

Liga lidských práv se ale zaměřila i na to, kdo nese zodpovědnost v případech, kdy očkování – povinné i nepovinné – způsobilo dítěti nějakou zdravotní újmu. Ukázalo se, že státy, které ponechávají rozhodnutí na rodičích, na sebe i přes to berou odpovědnost. Stejné je to například i v Belgii.

Oproti tomu český stát nepřevzal žádnou odpovědnost za odškodnění takovýchto případů a ta tedy zůstává na lékaři, který vakcínu aplikoval.

Lékaře to dostává do schizofrenní situace: mají povinnost oznamovat případy, kdy vakcinací došlo k poškození zdraví dítěte, jenže by tím přiznali vlastní odpovědnost za náhradu škody.

***

Povinná vakcína

Nikde není očkování podmínkou pro vstup žáků do škol. V Česku, Belgii a Francii je ale nástup do školek podmíněn očkováním npříklad proti záškrtu či obrně.


Článek byl publikován dne 10. 1. 2011 v Lidových novinách a naleznete jej zde.

děti, lékař, očkování, žáci