Férové vyšetřování

Cílem projektu Férové vyšetřování je upozorňovat na případy týkající se policejního násilí, případně jiného nezákonného jednání policistů nebo strážníků a monitorovat způsob, jakým byly tyto případy řešeny. Zároveň je cílem poskytnout široké veřejnosti základní informace o pravomocech policistů a strážníků, stejně jako o právech a povinnostech každého, kdo s nimi přichází do styku. Tyto stránky se vám srozumitelnou formou snaží ukázat, kdy se jednání policistů a strážníků ocitá již za hranicí práva a jak byste se v takových případech měli bránit.
Vložte vlastní zkušenostJak se můžete bránit?

Policejní zásah na squatu Milada

Na začátku léta v roce 2012 příznivci squattingu uspořádali vzpomínkovou a protestní akci v objektu bývalého squatu Milada, který stát po jeho vyklizení nechal zchátrat. Policie na to reagovala monstrózní protiakcí se zapojením vrtulníku a desítek těžkooděnců a nakonec vnikla do budovy. Přestože nikdo z účastníků akce nekladl odpor, policisté vytvořili „bicí uličku“ a každou vyváděnou osobu čekalo kopání a bití pěstmi a obušky. Několik lidí muselo být ošetřeno v nemocnici. Policisté taky zničili hudební aparaturu a gramofonové desky.

Celý případ

Strážníci zadrželi seniora a znemožnili mu vyjádřit se na zastupitelstvu

Znojemský senior chtěl na zasedání městských zastupitelů vyjádřit svůj negativní názor na činnost radních. To mu však znemožnili strážníci, kteří jej ztotožnili a předvedli na policejní stanici. Než se vše vyjasnilo, schůze skončila. Právníci Ligy se případu ujali poté, co radní podali na seniora trestní oznámení pro pomluvu. Vzhledem k tomu, že došlo k zásahu do celé řady práv seniora (právo na osobní svobodu, na svobodu projevu, na lidskou důstojnost), pomáhá mu Liga domáhat se omluvy a finančního zadostiučinění.

Celý případ

Ponižující zacházení na policejní stanici

Žena byla zatčena kvůli konfliktu s barmanem, k němuž došlo když byla pod vlivem alkoholu. Na policejní stanici pak čelila vulgárním a sexistickým narážkám policistů a hrubému zacházení, které na jejím těle zanechalo několik viditelných zranění. Příslušné policejní orgány však věc odmítli prošetřit. Případ se dostal až k Evropskému soudu pro lidská práva.

Celý případ

Policejní zásah proti blokádě na Šumavě

Stěžovatel se účastnil blokády proti nelegální těžbě dřeva v Národním parku Šumava, kdy 2. srpna 2011 došlo ze strany policie vůči jeho osobě k nelidskému a ponižujícímu zacházení, když svoji přítomností v zóně vyhrazené pro kácení dřeva upozorňoval na nezákonnou těžbu a postup těžařů.

Celý případ

Policisté zavřeli muže do cely, kde ho spoutali a zbili

Muže vracejícího se z baru v nočních hodinách domů zastavila hlídka městské policie a odvezla jej na policejní stanici. Tam si jej převzali policisté, kteří jej zavřeli do cely, kde musel snášet jejich násilné jednání. Právníci Ligy se případem zabývali nejen kvůli hrubému a protizákonnému jednání policie, ale i proto, že Inspekce policie odmítla případ řádně vyšetřit.

Celý případ

Muž vypadl z okna policejní služebny

Třiadvacetiletý Vladimír Pecha obviněný z krádeže vypadl z okna policejní služebny a zemřel. Policejní orgány rozhodly, že se jednalo o sebevraždu a vyšetřování odložily. S tím však nesouhlasili pozůstalí, podle nichž se jednalo o vraždu ze strany policistů. Případ se dostal až před Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, který rozhodl, že české orgány prošetřily okolnosti úmrtí muže nedostatečně.

Celý případ

Policie se pomstila příznivcům squattingu

Mladí lidé se spontánně shromáždili na podporu squatterského způsobu života. Policie proti nim hrubě zasáhla, aniž by účastníci udělali cokoliv protizákonného. Na policejní stanici byli vystaveni otřesným a ponižujícím podmínkám. Právníci Ligy vyhodnotili, že policisté pochybili a porušili řadu práv zadržených.

Celý případ

Ponižující zacházení při realizaci vyhoštění cizince

Stěžovatel umístěn v detenci se bránil realizaci správního vyhoštění, v důsledku čehož byl vystaven ponižujícímu zacházení ze strany policistů, spočívajícímu především ve včasném neoznámení plánovaného odletu, použití nepřiměřených donucovacích prostředků a bolestivém nasazení pout při převozu a zacházení na letišti. GIBS následně neprovedla efektivní vyšetřování případu a pochybení musel konstatovat až Ústavní soud.

Celý případ

Nedůstojné připoutání v policejní cele

Žena v podnapilém stavu byla policisty zajištěna a převezena na policejní služebnu, kde po jejím umístění do policejní cely byla za své vulgární chování vůči policistům potrestána připoutáním v cele ponižujícím a nedůstojným způsobem. Právníci Ligy lidských práv zastupovali poškozenou v trestním řízení vedeném proti policistům.

Celý případ

Strážník městské policie udeřil pěstí opilé muže

Strážník městské policie byl odsouzen za spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby kvůli tomu, že ve dvou případech fyzicky napadl muže v podnapilém stavu.

Celý případ

Motorkář byl sražen policejním vozem, zraněného muže pak policista brutálně napadl

Policejní hlídka několik metrů pronásledovala motorkáře, pak do něj policejním vozem najela a když zraněný muž ležel na zemi, jeden z policistů mu uštědřil kopanec a několik ran pěstí do hlavy.

Celý případ

Policisté donutili skočit zadrženého muže z okna, poté ho ještě mučili

Zadržený muž byl vyslýchán na policejní stanici v souvislosti se spáchání trestného činu krádeže, načež mu policajti údajně dali ultimátum: buď podepíše přiznání, nebo má raději spáchat sebevraždu. Muž následně vyskočil z okna pátého patra, v důsledku čeho si zlomil nohu, pak je policisti kopali a bili.

 

Celý případ

Témata, kterým se v Lize lidských práv dlouhodobě věnujeme: