O PROJEKTU

 

Tento web vznikl v rámci projektu na téma Regionální výzkum účinnosti trestního stíhání špatného zacházení (Regional research into the effective prosecution of ill-treatment), jehož koordinátorem byl Maďarský helsinský výbor a který byl financován nadací Open Society Foundations.

Obsah webu je výhradní odpovědností Ligy lidských práv a v žádném případě nemusí odrážet názory Open Society Foundations.