Policejní zásah na squatu Milada

Na začátku léta v roce 2012 příznivci squattingu uspořádali vzpomínkovou a protestní akci v objektu bývalého squatu Milada, který stát po jeho vyklizení nechal zchátrat. Policie na to reagovala monstrózní protiakcí se zapojením vrtulníku a desítek těžkooděnců a nakonec vnikla do budovy. Přestože nikdo z účastníků akce nekladl odpor, policisté vytvořili „bicí uličku“ a každou vyváděnou osobu čekalo kopání a bití pěstmi a obušky. Několik lidí muselo být ošetřeno v nemocnici. Policisté taky zničili hudební aparaturu a gramofonové desky.

Na přelomu června a července roku 201, tak jako po minulé roky, se konalo připomenutí památky bývalého squatu Milada formou kulturně-sportovní akce, jehož smyslem bylo jednak upozornit na to, od vyklizení squatu v roce 2009 se s nemovitostí nic neděje a stát jí nechává i nadále chátrat, a zároveň poukázat na společenský problém dostupnosti bydlení, kdy na jedné straně je stále více lidí bez domova se všemi z toho vyplývajícími důsledky, na druhé straně existuje řada opuštěných domů, které majitelé úmyslně nechávají chátrat.

Účastníci akce se pod vlivem nostalgie po dříve fungující obyvatelné vile během akce spontánně rozhodli, že se přemístí do vily. Asi kolem 21. až 22. hodiny se přemístili i s hudební technikou a svými věcmi do vily. Následně se před vilou začala shromažďovat policie. Policie squattery vyzvala k  opuštění vily do půlnoci s tím, že pokud tak učiní, bude provedena pouze identifikace osob a poté budou moci jít domů. Squatteři se domluvili, že objekt opustí až za svítání, a to i kvůli své bezpečnosti a ochraně svých věcí, neboť vyklizení za světla umožní bezpečné opuštění objektu. Policie však trvala na svém požadavku opuštění vily do půlnoci, jinak dojde k násilnému vyklizení.

Když účastníci akce odmítli dobrovolně opustit vilu, policie zahájila zákrok. Z použití motorové pily a beranidla vnikla do objektu, zatímco nad vilou létal vrtulník. Do budovy vtrhlo asi 15 až 30 policistů, začali řvát a aniž by kdokoliv kladl odpor, začali okamžitě bít obuškem lidi, kteří stáli poblíž. Kdokoliv něco řekl nebo se pohnul, dostal od policistů ránu obuškem. Následně začala policie účastníky akce postupně odvádět a cestou k východu vytvořili tzv. „bicí uličku“, kde účastníci akci byli kapáni a bytí pěstmi nebo teleskopickými obušky.

Řada lidí měla v důsledku zásahu policie lehká zranění, ale někteří z účastníků krváceli a museli na ošetření do nemocnice. Venku proběhla kontrola totožnosti účastníků, osobní prohlídky a šacování a číslování napsáním čísla fixou na ruku. Nikoho ze zadržených nenechali policisté ošetřit okamžitě po vytažení z budovy, až následně bylo několik zraněných odvezeno do nemocnice. Účastníci museli stát opření o policejní anton a následně byli postupně umísťováni do antonu, kde někteří museli dlouho čekat. Nebylo jim umožněno i přes žádosti jít na záchod.

Kromě újmy na zdraví byla několika squatterům způsobena i značná škoda na jejich majetku. Během zákroku policisté zničili hudební techniku a jiné osobní předměty v hodnotě několika tisíců korun.

Čtyři z účastníků se rozhodli, že podobné jednání police nelze v žádném případě tolerovat a obrátili se na soud. Měli především za to, že celý zásah policie byl nepřiměřený a tudíž nezákonný a došlo ním k zásahu do několika základních práv žalobců – zejména do práva na svobodu projevu, resp. práva na pokojné shromažďování a dále práva na zdraví nebo práva na majetek.

Dosavadní vývoj případu:

  • srpen 2012 – správní žaloba proti nezákonnému zásahu
  • červen 2014 – rozsudek Městského soudu v Praze, kterým byla žaloba zamítnuta (č.j. 9 A 153/2012- 245)
  • říjen 2014 – podána kasační stížnost
  • květen 2015 – Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek MS v Praze a vrátil věc tomuto soudu k dalšímu řízení (č.j. 6 As 255/2014 – 42)
  • červen 2016 – Městský soud v Praze opět zamítl žalobu (č.j. 9A 153/2012 – 444)
  • listopad 2016 – bude podána opakovaná kasační stížnost