OBCHODNÍ PODMÍNKY

POSKYTOVATEL VZDĚLÁVÁNÍ

LLP Vision, s.r.o. 

Burešova 615/6, 602 00 Brno

IČ: 29370523


PŘIHLAŠOVÁNÍ

Přihláška je závazná od jejího potvrzení na webových stránkách www.llpvision.cz

Na vybraný seminář se můžete přihlásit přímo v přehledu kurzů, vaše přihláška bude odeslána na naši adresu a vám bude doručeno potvrzení o její registraci. Vyplněnou přihlášku můžete zaslat také e-mailem na adresu vision@llp.cz. V obou případech je nutné zaslat přihlášku nejpozději 5 dní před konáním akce.

Přednost mají dříve přihlášení účastníci, tedy je-li naplněná kapacita kurzu, Vaše přihláška bude odmítnuta. Po uzávěrce se lze přihlásit jen po dohodě s poskytovatelem vzdělávání.

Bližší informace (přesné místo konání kurzu apod.) zasíláme e-mailem na uvedenou adresu nejpozději 5 dnů před konáním kurzu.


PLATBY

Objednavatel akceptuje smluvní cenu, která je stanovena dohodou (prostřednictvím internetových stránek, emailem, telefonicky nebo jinak). Smluvní cena zahrnuje část nákladů na organizační, materiální a technické zabezpečení akce. Objednavatel se zavazuje uhradit tuto cenu nejpozději do 5 dnů před konáním semináře.

Součástí ceny za kurz je malé občerstvení (káva, čaj…). Pořadatel nezajišťuje, parkování osobních vozidel ani nehradí náklady na ubytování a cestovné účastníků (není-li v popisu kurzu uvedeno jinak).

Objednavateli, který si v rámci jedné objednávky zakoupí dva kurzy na různé téma, bude poskytnuta sleva 5% z ceny druhého kurzu.

Platbu lze provést dvěma způsoby:

  • platební kartou
  • bankovním převodem na účet 2901545832/2010, který je veden u Fio banky

​Platba bude identifikovaná na základě variabilního symbolu, který tvoří číslo objednávky. Je obvyklé, že platba při bankovních převodech dorazí na účet příjemce po 2-3 dnech, proto je třeba, aby byla cena kurzu zaplacena včas. V případě, že se tento postup stane pro zákazníka nemožným, je třeba před samotným poskytnutím kurzu doručit na emailovou adresu potvrzení o zadání platebního příkazu od banky zákazníka, případně toto potvrzení předložit fyzicky před poskytnutím kurzu.

Doklad o zaplacení obdrží účastníci u prezence.


ODHLAŠOVÁNÍ

Odhlásit se z kurzu lze nejpozději 7 dní před konáním kurzu e-mailem na vision@llp.cz.

Potvrzením přihlášky stvrzujete zároveň svůj souhlas s následujícími stornopodmínkami:

  • Odhlášení nejdéle 1 měsíc – 15 dní před začátkem konání kurzu – storno 20% z ceny kurzu.
  • Odhlášení v rozmezí 14 dní – 7 dní před začátkem konání kurzu – storno 60% z ceny kurzu.
  • Odhlášení méně než 7 dní před začátkem konání kurzu – storno 100% z ceny kurzu.

V případě neúčasti ze závažných důvodů může účastník/organizace na kurz vyslat náhradníka. V tomto případě nás prosím předem informujte.

Ze strany LLP Vision může být kurz zrušen nebo přesunut pouze ze závažných důvodů (nemoc lektora apod.). V případě zrušení kurzu má účastník nárok na vrácení poplatku bez uplatnění storna. V případě přesunutí termínu může účastník svoji účast zrušit bez uplatnění storna.


REKLAMACE 

Objednatel kurzu má právo podat dodavateli reklamaci/stížnost na všechny kurzy konkrétně na: způsob výuky lektora, obsah kurzu, organizaci kurzu.

Reklamaci/stížnost uplatňuje objednatel vždy písemně neprodleně po zjištění předmětu reklamace/stížnosti, a to na adresu LLP Vision, s.r.o. , Burešova 6, 602 00 Brno nebo e-mailem na vision@llp.cz.

Písemná reklamace musí obsahovat: jméno a příjmení zákazníka, adresu, číslo objednávky (variabilní symbol uvedený v pokynech k platbě), datum kurzu, popis předmětu reklamace/stížnosti.

Poskytovatel vzdělávání si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu z organizačních důvodů, tyto důvody nejsou relevantními reklamačními důvody.

Nebude-li zaslaná písemnost zákazníka dodavateli obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné podání reklamace/stížnosti, nebude tato písemnost kvalifikována jako reklamace/stížnost. 

Dodavatel je povinen reklamaci/stížnost vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení reklamace/stížnosti od zákazníka.

Kompetentní osoba prověří předmět reklamace/stížnosti v daném kurzu a pokud uzná reklamaci/stížnost za relevantní, zajistí adekvátní nápravu.


OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje a budou použity pouze poskytovatelem vzdělávání pro potřeby evidence účasti na kurzech a statistického vyhodnocení a pro účely nabídky vzdělávacích služeb LLP Vision, s.r.o. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.