PRÁVNÍ RADY PRO VÁS: ÚVOD DO NEJPALČIVEJŠÍCH PRÁVNÍCH OTÁZEK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

CÍLOVÁ SKUPINA

sociální procovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci

AKREDITACE

2013/1141-SP/VP

DÉLKA KURZU

6 vyučovacích hodin

NEJBLIŽŠÍ TERMÍN

Žádné vypsané termíny

LEKTOŘI

Kristýna Sklenářová

CENA

1290 Kč

Seminář bude mít tyto tři základní okruhy:

·        Právní odpovědnost a práce s rizikem v sociálních službách

·        Svéprávnost a opatrovnictví v novém občanském zákoníku

·        Dluhová problematika v soc. službách

Kurz tak obsahuje souhrnné informace ze tří témat, které vypisujeme především pro pracovníky v sociálních službách. 

Vzdělávání je určeno všem odborníkům, kteří pracující v sociálních službách a potřebují posílit tyto kompetence:

·        přehled v oblastech souvisejících s odpovědností za škodu z hlediska aktuální legislativy,

·        orientace v procesu práce s rizikem, včetně uvědomění si své role

·        přehled o novinkách v novém občanském zákoníku ve vztahu k opatrovnictví a svéprávnosti člověka,

·        dovednost analyzovat konkrétní situaci s ohledem na míru rizika, omezování práv, riziko dluhové pasti, apod.,

·        schopnost poskytnout základní poradenství a podporu uživatelům soc. služeb a jejich blízkým ve vztahu k odpovědnostním situacím, svéprávnosti a dluhové problematice,

·        reflektovat metodické postupy poskytované sociální služby s ohledem na zmiňovaná témata.