PRÁVNÍ ASPEKTY OČKOVÁNÍ PRO PRACOVNÍKY MŠ

CÍLOVÁ SKUPINA

Pracovníci MŠ

AKREDITACE

DÉLKA KURZU

4 vyučovací hodiny

NEJBLIŽŠÍ TERMÍN

Žádné vypsané termíny

LEKTOŘI

Zuzana Candigliota

CENA

990 Kč

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví rozvířila názorové proudy v tématu očkování dětí. Rodičů, kteří očkování svých dětí řeší individuálně je více a více. Jaké jsou reálné možnosti a hrozby v případě, že chcete rodičům vyjít vstříc? Jaké jsou vaše práva a povinnosti v případě přijetí částečně očkovaných dětí a jak je to s dětmi cizinců? Na tyto a mnohé další otázky vám odpoví náš odpolední seminář. Lektorky z Ligy lidských práv se této problematice dlouhodobě věnují a pomohou vám novou právní úpravu o očkování lépe pochopit.

Co vás čeká za témata?

– Současná právní úprava očkování

– Pojem řádně očkované dítě

– Výklad pojmu trvalá kontraindikace na základě současné judikatury 

– Výjimka z důvodu přesvědčení, svědomí a víry rodičů

– Komunikace s Krajskou hygienickou stanicí a možnosti průběhu správního řízení

– Možnosti vyloučení dítěte z MŠ – Aktuální soudní případy – Diskuze, sdílení názorů a zkušeností