PRÁCE S RIZIKEM A ODPOVĚDNOSTÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I JEJÍ PRÁVNÍ ASPEKTY

CÍLOVÁ SKUPINA

Odborníci v sociálních službách, opatrovníci i pečující osoby

AKREDITACE

MPSV pod č. 2015/0952-PC/SP/VP/PP

DÉLKA KURZU

2 dny (16 vyučovacích hodin)

NEJBLIŽŠÍ TERMÍN

Žádné vypsané termíny

LEKTOŘI

Denisa Slašťanová

CENA

3200 Kč

Kurz je akreditován pod názvem Jak se nedostat za mříže: Práce s rizikem a odpovědnost v sociálních službách.

Poskytování sociálních služeb s sebou nese i podstupování rizika. Rizika, které vyplývá z naší odpovědnosti za klienta. Chceme klienty podporovat v jejich samostatnosti a zároveň sami nechceme skončit za mřížemi. Jak na to?

Nabízíme interaktivní dvoudenní kurz zaměřený na řešení sociálně právních problémů.

Na kurzu jsou po celou dobu přítomni dva lektoři – zkušený právník  a konzultant pro oblast práce s klientem v sociálních službách.

Absolvent získá:

  • přehled v oblastech souvisejících s odpovědností za škodu z hlediska aktuální legislativy,
  • orientaci v procesu práce s rizikem, včetně uvědomění si své role,
  • dovednost analyzovat konkrétní situaci s ohledem na míru rizika, omezování práv, tzv. zanedbání dohledu apod.,
  • schopnost hledat a předkládat důkazy, především písemné (návaznost na vedené dokumentace v sociální službě),
  • schopnost hledat různé způsoby práce s klientem v rizikových situacích, včetně argumentace pro jejich volbu,
  • možnost reflektovat metodické postupy poskytované sociální služby s ohledem na práci s rizikem.

Kurz rádi zorganizujeme ve Vaší organizaci.

NÁPLŇ KURZU

1. DEN

1.      Úvod

2.      Výklad základní legislativní terminologie; přehled odpovědností

3.      Náležitý dohled

4.      Přiměřené riziko

2. DEN

1.      Úvod (reflexe předešlého dne)

2.      Role poskytovatele, zaměstnance a uživatele služeb při vzniku škody

3.      Dokumentace v sociálních službách a její souvislost s otázkou odpovědnosti

4.      Závěr kurzu