JAK NA OPATROVNICKOU RADU – OD ZÁKLADŮ

CÍLOVÁ SKUPINA

Odborníci v sociálních službách (sociální pracovník, včetně působícího a úřadě; pracovník v sociální

AKREDITACE

2015/0012-PC/SP/VP/PP

DÉLKA KURZU

5 vyučovacích hodin

NEJBLIŽŠÍ TERMÍN

Žádné vypsané termíny

LEKTOŘI

Denisa Slašťanová

CENA

1190 Kč

Seminář je určen všem, kteří se chtějí seznámit s tím, co je to opatrovnická rada, jakou má funkci, jak vzniká, jaké jsou kroky pro její zřízení. Na praktických příkladech bude krok za krokem představen celý proces jejího vzniku. Dále bude představeno rozhodování opatrovnické rady, včetně  předmětné agendy. Obrana opatrovance proti rozhodnutí rady. Stanovení pravidel pro efektivní fungování opatrovnické rady. Bude zdůrazněna role sociálního pracovníka, či jiné osoby (ne opatrovance či opatrovníka) v tom, jakým způsobem mohou být nápomocni tomu, aby byla skutečně realizována práva osoby s postižením. Celý seminář směřuje k posílení kompetencí pracovníků při orientaci v postavení osob se zásahem do svéprávnosti a/nebo využívajících institut opatrovníka.   

Obsah:

1. Úvod. Omezení svéprávnosti a opatrovnictví

Představení účastníků a jejich očekávání. Provozní informace.  Stručné informace o omezení svéprávnosti, o opatrovnictví. 

2. Co je to opatrovnická rada a přípravná fáze

Představení institutu opatrovnická rada, kdy osoba může mít opatrovnickou radu, k čemu je. Fáze před vznikem rady – kruhy podpory. Kdo může být členem. O čem přemýšlet při zvážování vzniku rady.

3. Zákonný proces vzniku opatrovnické rady

Kdo může iniciovat zřízení opatronické rady, jakým způsobem. Jaká je role  a jaké jsou povinnosti opatrovníka při vzniku. Monitorovací a iniciační role soudu při vzniku rady. Zapojení  příbuzných a přátel do vzniku rady – ustavující schůze.

4. Rozhodování opatrovnické rady

Informace o tom, v jakých záležitostech rozhoduje opatrovnická rada, jejich právní povaha. Simulace situace, kdy je třeba učinit důležité rozhodnutí opatrovnické rady. Praktická ukázka všech kroků od jejího svolání až po rozhodnutí.  

5. Napadání rozhodnutí opatrovnické rady. Rozhodování soudu. Závěr kurzu a evaluace.

Obrana proti rozhodnutí opatrovnické rady,  kdo se může bránit,  kdy rozhoduje soud, jaké dokumenty je třeba předkládat. Závěrečné shrnutí obsahu celého kurzu. Evaluace kurzu.