JAK HOŘET A NEVYHOŘET

Seminář je určen všem odborníkům, kteří pracující v pomáhajících profesích. Jeho cílem je posílit prevenci syndromu vyhoření v oblastech komunikace a péče o mezilidské vztahy, ale také v rovině osobnosti, oblasti selfmanagementu a sebereflexe. Účastník vzdělávání bude umět po absolvování kurzu zpracovat a realizovat akční plán prevence syndromu vyhoření.    


CÍLOVÁ SKUPINA

učitelé, asistenti, vychovatelé, vedoucí pracovníci

AKREDITACE

MPSV – 2014/0129-SP/VP – Prevence syndromu vyhoření aneb „Jak se úplně nezbláznit“

DÉLKA KURZU

6 vyučovacích hodin

NEJBLIŽŠÍ TERMÍN

Žádné vypsané termíny

LEKTOŘI

Lucie Pišteková, Katarína Krahulová

CENA

Dohodou, kontaktujte nás


OBSAH KURZU:

1. Moje práce a sebereflexe mé profesní role

 • Jaká je moje práce? Baví mě? Je náročná? Účastník vzdělávání si zhodnotí svou práci, pokusí se definovat svou profesní vizi. Vyhodnotit očekávání od své práce, shrnou své silné stránky a rizika své práce.

2. Stres a syndrom vyhoření

 • Téma stresu a syndromu vyhoření se v určitých bodech prolínají, mají psychosomatický charakter a stávají se riziky vykonávané práce.
 • Teoretické ukotvení – pojem stres a syndrom vyhoření, stresová reakce, příčiny a důsledky stresu, fáze vývoje syndromu vyhoření, příčiny a důsledky vyhoření.
 • Testovací metody aneb zjištění, v které fázi syndromu vyhoření se nacházím, a které stresové situace se mě často dotýkají.

3. Jak si můžu pomoci sám a kdo a jak mi může ještě pomoci?

 • Jak si můžu ve stresu pomoci sám? Nejprve zmapujeme oblasti sebepodpory. Stres vzniká tehdy, když vzniká větší nepoměr mezi stresory (zátěžové situace) na jedné straně a salutory na straně druhé, tedy možnosti, jak lze těžké situace, problémy nebo konflikty řešit.
 • Sefmanagement – naučíme se pracovat s tzv. Akčním plánem prevence syndromu vyhoření, který nám zmapuje oblasti stresu, předcházení stresových situací i jejich řešení.
 • Sociální síť – oblast rodiny, přátel a kolegů,  aneb jak si umět říci o pomoc svým blízkým.
 • Zaměstnavatel/pracovní tým a jeho podpora pracovníka v prevenci či řešení syndromu vyhoření. Co všechno lze udělat pro pomáhajícího pracovníka, aby nevyhořel. Co nám radí zákoník práce.

Cíle a posílení profesních kompetencí:

 • identifikace a pojmenování stresových oblastí a příznaků syndromu vyhoření
 • orientace v pomoci sama sobě i pomoci zvenku (profesní podpora: pomoc v týmu a oblasti podpory od zaměstnavatele)
 • schopnost hledat různé způsoby řešení stresu a syndromu vyhoření
 • orientace v možnosti využití tzv. Akčního plánu prevence syndromu vyhoření