Přihlásit se do klubu přátel LidiLigy

Různé důvody, jeden společný cíl:

Jana Michalicová

„Ligu podporuji, protože jde o poctivou iniciativu odborníků-právníků ve prospěch nespravedlivě opomíjených. Orientovat se v tom, na co má člověk právo, a samostatně se něčeho domoci u úřadů může být problém.“

Jan Syrový

“Pracuji v sociálních službách. Potkal jsem mnoho lidí, v ústavech, mentálně postižených, starých apod. Vidím moc a bezmoc. Vidím tenkou hranici mezi mocí, pomocí a bezmocí. Vidím, jak lidé i instituce nerespektují práva těch méně mocných a bezmocných. Vadí mi to.”