SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – NEJEN PRÁVNĚ

CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby pracující v sociálních službách a nejen ony

AKREDITACE

DÉLKA KURZU

8 x 45 minut

NEJBLIŽŠÍ TERMÍN

Žádné vypsané termíny

LEKTOŘI

CENA

1190 Kč

Náš kurz se věnuje tématu sexuality osob se zdravotním postižením. V rámci jeho prvního bloku se účastníci dozví, jak s ní pracovat, jakým způsobem může docházet k sexuálnímu zneužívání (mezi klienty navzájem, či ze strany personálu či dalších osob) nebo například jaký je význam protokolu sexuality. Téma bude přednášeno a diskutováno s odborníkem Petrem Eisnerem, který se mu dlouhodobě věnuje.

Druhý, odpolední blok, bude věnován právní stránce zneužívání klientů – klient jako oběť sexuálního násilí, klient jako pachatel – jaké je jejich specifické postavení, na co mají právo, co jim hrozí? O  jaké trestné činy se může jednat? Může docházet k domácímu násilí i v rámci pobytové služby? A jaké povinnosti má zařízení, když zjistí sexuální zneužívání? Tímto blokem provedou účastníky právnička věnující se tématice osob se zdravotním postižením – Barbora Rittichová.