ROZHODUJI ZA SEBE ANEB PROBLEMATIKA SVÉPRÁVNOSTI V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU

CÍLOVÁ SKUPINA

Odborníci v sociálních službách, opatrovníci i pečující osoby

AKREDITACE

MPSV pod č. 2013/0034-PC/SP/VP

DÉLKA KURZU

8 vyučovacích hodin

NEJBLIŽŠÍ TERMÍN

Žádné vypsané termíny

LEKTOŘI

Denisa SlašťanováAlena Sokolová

CENA

1490 Kč

Nová právní úprava svéprávnosti a opatrovnictví přinesla množství zásadních změn a my se jim společně budeme věnovat. Do všech detailů a prakticky. Jak se vlastně změnil statut osoby s omezenou svéprávností? Jak se změnily podmínky pro omezení svéprávnosti? Co dělat se starými rozhodnutími? Jak dosáhnout změny na některou z nových alternativ? A jak s nimi vůbec zacházet?

Zajímá vás, jaké je po reformě postavení veřejného opatrovníka? Jaké jsou jeho nově stanovené povinnosti a pravomoci? Které jeho jednání podléhá souhlasu soudu? Co je to opatrovnická rada? Přijďte se dozvědět od našich odborníků více, ať se dobře orientujete ve změnách.

NÁPLŇ KURZU

  1. Změny v náhledu na osoby se zdravotním postižením
  2. Nové možnosti rozhodování osob se zdravotním postižením – náhradní
    a podporované rozhodování
  3. Omezení svéprávnosti
  4. Nové alternativy k omezení svéprávnosti – co stanoví legislativa a jak fungují v praxi
  5. Opatrovnictví a opatrovnická rada
  6. Plánujeme pro budoucnost aneb na co myslet a zařídit již nyní