PRÁVNÍ ASPEKTY PRÁCE PORODNÍCH ASISTENTEK

CÍLOVÁ SKUPINA

porodní asistentky

AKREDITACE

ano

DÉLKA KURZU

4 hodiny

NEJBLIŽŠÍ TERMÍN

Žádné vypsané termíny

LEKTOŘI

Zuzana Candigliota

CENA

550 Kč

Práce porodní asistentky, ať již pracují jako zaměstnankyně v porodnici nebo samostatně, je spojena nejen s obecnou problematikou odpovědnosti zdravotnických pracovníků, ale důležitá jsou i specifická práva rodiček a novorozenců.

Jak řešit, když se přání rodičky dostane do konfliktu se zavedeným standardním postupem? Jak pracovat s informovaným souhlasem či negativním reversem, aby ochránil zdravotníka? Co dělat, pokud chce porodní asistentka pracovat samostatně a poskytovat komunitní péči? Na semináři se dozvíte o právech a povinnostech porodních asistentek a rodiček formou praktických příkladů, srozumitelného vysvětlení právní úpravy a právních principů i aktuálních soudních sporů.

NÁPLŇ KURZU

  1. Aktuální zákony a prováděcí vyhlášky týkající se práce porodních asistentek
  2. Zákony a vyhlášky a pravidla vztahující se na problematiku těhotenství, porodu a šestinedělí (tak aby porodní asistentka mohla poskytnout poradenství rodinám, o které pečuje – porodní plán, informovaný souhlas, platby za doprovázející osoby)
  3. Práva a povinnosti zdravotníků (např. udílení registrací)
  4. Přehled aktuálních soudních sporů (ČR, Evropský soud pro lidská práva)
  5. Řešení konkrétních zakázek účastníků kurzu (uveďte prosím v přihlášce, co byste chtěli řešit)
  6. Diskuze