Anglický název: Confronting Obstetric Violence

Doba realizace projektu: 1. 11. 2021 – 30. 11. 2023

Podpořeno částkou 4 478 004 Kč z Norských fondů (Norské fondy 2014-2021, Program Lidská práva, Programová oblast 22 – Domácí a genderově podmíněné násilí: Prevence domácího a genderově podmíněného násilí a poskytování ochrany a pomoci pro jeho oběti, registrační číslo projektu: LP-HROVA3-015)

Projektový partner: Vzájemné soužití o.p.s.

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy:

Právní pomoc obětem protiprávní sterilizace
  • Přímá pomoc nedobrovolně sterilizovaným ženám s žádostí o odškodnění. V ostravském sídle projektového partnera – organizace Vzájemné soužití vznikne centrum pro oběti protiprávně sterilizovaných žen. Poskytneme právní pomoc stovce obětí protiprávních sterilizací, což je cca čtvrtina odhadu všech oprávněných žadatelů o odškodnění.
  • Právní manuál jak žádat o odškodnění
Právní poradenství a právní zastoupení obětí porodnického násilí
  • Právní zastoupení obětí porodnického násilí. V Lize lidských práv vznikne centrum právní pomoci obětem porodnického násilí, které bude fungovat po celou dobu projektu. V rámci centra bude působit i právnička poskytující poradenství týmu pomoci nedobrovolně sterilizovaným ženám.

  • Webinář pro právničky

Vzdělávání vysokoškolských studentů
  • Letní školy pro studenty
Profesní vzdělávání zdravotnického personálu a studentů medicíny
  • Interaktivní školení zdravotnického personálu

  • Online vzdělávací kurzy