Klíčové slovo: "kverulantství"

    Vše k tématu

    Věc Salontaji Drobnjak proti Srbsku – Omezení způsobilosti k právním úkonům (komentář)

    4.10.2012

    Autor se v tomto komentáři věnuje problematice způsobilosti k právním úkonům a zároveň omezení procesní způsobilosti lidí s duševní poruchou z hlediska ochrany soukromého života dle čl. 8 Úmluvy. Bližší rozbor je věnován zejména otázkám problému účasti vyšetřovaného člověka na řízení o způsobilosti k právním úkonům, efektivního právní zastoupení a omezení procesní způsobilosti ve srovnání s minulostí.

    autor: […]

    Publikace

    Věc Salontaji Drobnjak proti Srbsku – Omezení způsobilosti k právním úkonům (komentář)

    4.10.2012

    Autor se v tomto komentáři věnuje problematice způsobilosti k právním úkonům a zároveň omezení procesní způsobilosti lidí s duševní poruchou z hlediska ochrany soukromého života dle čl. 8 Úmluvy. Bližší rozbor je věnován zejména otázkám problému účasti vyšetřovaného člověka na řízení o způsobilosti k právním úkonům, efektivního právní zastoupení a omezení procesní způsobilosti ve srovnání s minulostí.

    autor: […]
    Zobrazit další publikace »