Ročník 2016

Do 6. ročníku soutěže Lidskoprávní diplomka se přihlásilo 14 studentů ze 6 univerzitních fakult z Brna, Prahy a Olomouce.

Stejně jako v předchozích ročnících i letos převzala záštitu nad soutěží o nejlepší závěrečnou studentskou práci věnovanou problematice lidských práv paní senátorka Eliška Wagnerová. Z přihlášených prací z oborů práva, sociálních i přírodních věd byla oceněna trojice autorů.

Věcné ceny za první místo převzala Barbora Tučková z právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, s diplomovou prací na téma „Sociální bydlení jako otázka lidských práv.“ Práce je věnována pohledu na sociální bydlení z hlediska závazků týkajících se naplňování práva na bydlení, které vyplývají z mezinárodních úmluv a dokumentů.

Druhé místo obsadila Jarmila Schreiberová z právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Napsala diplomovou práci s názvem „Horizontální účinky lidských práv.“ Cílem práce je pokusit se vypořádat s otázkou horizontálních účinků lidských práv, tedy zda a případně jak působí základní práva a svobody jednotlivce v soukromoprávních vztazích.

Třetí místo získala Alena Navrátilová z právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně se svou diplomovou prací „Koncepty „wrongful life“ a „wrongful birth“ z hlediska ochrany lidských práv.“ Diplomová práce se soustřeďuje na problematiku odpovědnosti poskytovatele zdravotnických služeb v oblasti lidské reprodukce.

Slavnostní večer se konal 3. března 2017 v brněnském klubu Music Lab.

Fotogalerie