Karel Lach

Karel v Lize pracuje na pozici právníka od září 2019. V současné době má na starosti například chod naší právní poradny, včetně koordinace týmu dobrovolníků, kteří nám s ní pomáhají. Více o poradně se dozvíte zde.

Aktivně se Karel věnuje problematice porušování základních práv zranitelných osob (např. pacientů, osob s postižením, dětí apod.) v oblasti zdravotnictví, sociálně-právní ochrany dětí, omezování svéprávnosti a diskriminace ve vzdělávání. Za Ligu se Karel účastní zasedání Výboru proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestáníVýboru pro práva dítěte Rady vlády ČR pro lidská práva.

Mimo Ligu se Karel zapojuje do seberozvojových a vzdělávacích projektů a aktivit pro mládež, tančí, fotí, cestuje a rád navštěvuje různé kulturní akce.

Můžete jej kontaktovat na e-mailu karel.lach@llp.cz.