Karel Lach

Karel v Lize pracuje na pozici právníka od září 2019. V současné době má na starosti chod naší právní poradny, včetně koordinace týmu dobrovolníků, kteří nám s ní pomáhají. Více o poradně se dozvíte zde.

Aktivně se Karel věnuje problematice porušování základních práv v oblasti zdravotnického práva, ochrany práv dětí, diskriminace ve vzdělávání a omezování osob na svobodě. Za Ligu se Karel účastní zasedání Výboru proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání a nově jako stálý host také Výboru pro práva dítěte Rady vlády ČR pro lidská práva.

Mimo Ligu se Karel zapojuje do seberozvojových a vzdělávacích projektů a aktivit pro mládež, tančí, fotí, cestuje a rád navštěvuje různé kulturní akce.