• 20% financování z EU / EK
  • 25% financování z OSI a dalších nadací
  • 20% individuální fundraising
  • 10% spolupráce na projektech partnerů (MDAC, ERRC, HHC, atd.)
  • 10% firemní fundraising
  • 10% benefiční obchůdek
  • zbytek tvoří vlastní zdroje za výzkum, veřejné zakázky, vzdělávací akce, atd.

Liga lidských práv nedostává žádné pravidelné příspěvky na provoz ze státního rozpočtu. Poměr financování z jednotlivých zdrojů se každoročně liší podle aktuálních projektů a činností.