Systémové doporučení Ligy lidských práv č. 2 z roku 2007.

Materiál popisuje jednotlivé aspekty současného stavu základního vzdělávání romských dětí a zároveň navrhuje jednotlivá řešení, jak dosáhnout rovného přístupu ke vzdělání pro všechny děti bez ohledu na barvu pleti.

děti, diskriminace, inkluzivní vzdělávání, segregace, škola, školství, učitel, žáci