Článek se věnuje multikulturní výchově jakožto fenoménu, který se projevuje nejen v pedagogice, ale zasahuje do dění v celé společnosti. Autorka nahlíží na pojem multikulturalismu z mnoha pohledů a neopomíjí zmínit i zvláštnosti, které se objevují v rámci České republiky. Multikulturní výchova se stala součástí Rámcových vzdělávacích programů, čímž došlo k uznání potřeby tohoto konceptu v českém vzdělávání.

Autor: Mgr. Monika Tannenbergerová, DiS

Publikováno: Pedagogika a školství

2011, děti, multikulturní výchova, Pedagogika a školství, rodina, škola, Tannenbergerová