Autor se v tomto komentáři věnuje problematice způsobilosti k právním úkonům a zároveň omezení procesní způsobilosti lidí s duševní poruchou z hlediska ochrany soukromého života dle čl. 8 Úmluvy. Bližší rozbor je věnován zejména otázkám problému účasti vyšetřovaného člověka na řízení o způsobilosti k právním úkonům, efektivního právní zastoupení a omezení procesní způsobilosti ve srovnání s minulostí.

autor: Mgr. et Bc. Maroš Matiaško

publikováno ve sborníku: Judikatura Evropského soudu pro lidská práva 2009/6

2009, Evropský soud pro lidská práva, kverulantství, Matiaško, omezení práv, opatrovnictví, postižení, proces, sborník, soukromí, spravedlnost, způsobilost