Mezi základní lidská práva patří bezpochyby i právo na vzdělání bez ohledu na prostředí a zdravotní stav žáka. Autorka zdůrazňuje nutnost spravedlivého přístupu ve školství a jako příklad uvádí situaci ve Finsku, které patří mezi země s nejlépe řešeným způsobem vzdělávání.

Autor: Mgr. Monika Tannenbergerová, DiS

Publikováno: Pedagogika a školství

2011, děti, Pedagogika a školství, školství, Tannenbergerová, učitel, vzdělávání, žáci