Systémové doporučení Ligy lidských práv č. 6 z roku 2008.

Liga a MDAC poukazují na změnu přístupu k osobám s duševní nemocí a mentálním postižením a poukazují na základě dobré zahraniční praxe na zásady poskytování asistence při jejich rozhodování.

opatrovnictví, pacient, postižení, právo, zdravotnictví, způsobilost