Systémové doporučení Ligy lidských práv č. 7 z roku 2008.

Doporučení upozorňuje na nedostatky znalecké činnosti v oboru zdravotnictví včetne zadávání a zpracování znaleckých posudků a prezentuje návrhy, jak situaci v této oblasti zlepšit. Zvláštní důraz klade zejména na vypracovávání kritérií pro hodnocení znaleckých posudků.

pacient, právo, soud, soudní znalci, zdravotnictví, znalecký posudek