Rozvoj společnosti je spojen s řadou změn, které mění podobu nejen životních hodnot, ale i různých institucí mezi nimiž je i škola. Diagnostická komepetence pomáhá učiteli pochopit vztahy ve třídě, řešit výchovné problémy nebo odhalit případné patologické změny. V článku jsou nastíněny základní rysy pedagické diagnostiky, její jednotlivá stadia, postupy a metody, jejichž efektivní zvládnutí přispívá k rozšíření kompetencí pedagoga.

Autor: Mgr. Monika Tannenbergerová, DiS.

Publikováno: Příprava budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků, 6/2010.

2010, diagnostická kompetence, diagnostická metoda, kompetence učitele, patologické jevy, Příprava budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků, Tannenbergerová