Autorky se v příspěvku zabývají projednávaným zákonem o zdravotnických službách a zákonem o specifických zdravotnických službách. Z pohledu neziskové organizace, která se zabývá právy pacientů, autorky poukazují na desatero zásadních nedostatků, které se v návrzích zákonů objevují (úprava institutu dříve vysloveného přání pacienta, informovaný souhlas nezletilých, vypovězení pacientů z péče a další).

Autoři: Mgr. Zuzana Candigliota, Mgr.Kateřina Červená

Publikováno: Zdravotnictví a právo 9/2011

2011, Candigliota, Červená, práva pacientů, zákon o zdravotnických službách, zdravotnictví, Zdravotnictví a právo