Systémové doporučení Ligy lidských práv č. 5 z roku 2007.

Liga se dlouhodobě zabývá problematikou protiprávních sterilizací především romských žen. Zasazujeme se také o to, aby stát uznal svou odpovědnost za tuto nepřípustnou praxi z let minulých a postižené ženy odškodnil.

diskriminace, odškodnění, ombudsman, rasismus, stát, sterilizace, zdravotnictví