Systémové doporučení Ligy lidských práv č.1 z roku 2007.

Text analyzuje kritéria pro zřízení a činnost nezávislého orgánu, který by šetřil porušení zákona ze strany policistů a strážníků.

městská policie, policie, trestná činnost, vyšetřování