Praktický manuál pro lékaře názorně na příkladech z praxe ukazuje, jak správně postupovat při získávání informovaného souhlasu pacienta se zákrokem. Vydali jsme v roce 2008.

informovaný souhlas, lékař, nemocnice, pacient, zákrok, zdravotnictví