Co je to společné vzdělávání všech dětí neboli inkluze? Seznamte se…

Publikace Nejlepší škola je inkluzivní srozumitelným a jednoduchým způsobem seznamuje pedagogy, rodiče i širokou veřejnost s inkluzivním systémem vzdělávání. Stručně popisuje jeho výhody pro žáky, školy, pedagogy, rodiče znevýhodněných i běžných dětí. Vysvětluje nejčastější předsudky a upozorňuje také na možné problémy, které při zavádění společného vzdělávání všech dětí mohou nastat.

inkluzivní vzdělávání, práva dětí, školství, vzdělávání, znevýhodnění