V současné době je běžné pro rodičku i dítě zůstávat v porodnici 72 hodin od porodu, a to i v případě, že jsou oba zdraví. Právě dřívější odchod před uplynutím oněch 72 hodin se nazývá ambulantní porod. Z pohledu práva se jedná o ukončení hospitalizace a navrhované péče. Při příjezdu do porodnice dáváte souhlas s hospitalizací, který před porodem podepisujete. Po porodu ho můžete odvolat a odvolat ho můžete za sebe i za své dítě, jako jeho zákonný zástupce. 

V zákonech výslovně ambulantní porod upraven není, jediným materiálem pro lékaře je metodický pokyn z Věstníku Ministerstva zdravotnictví č. 8/2013

Co k ambulantnímu porodu potřebujete? 

V prvé řadě, ani vy ani dítě nesmíte být v bezprostředním ohrožení živote a nesmíte potřebovat neodkladnou péči. Zároveň by se mělo jednat o donošeného novorozence. Zdravotní personál porodnice by vás následně měl seznámit s případnými riziky u matky a dítěte a poradit vám, jakým způsobem a kde, případně s jakým zdravotníkem, řešit případné komplikace. Měli by vás také informovat o doporučených vyšetřeních novorozence, které by se jinak provedly během pobytu v porodnici. Některé porodnice po ambulantním porodu umožňují návrat na vyšetření k nim. 

Po tomto informování dostanete k podpisu negativní revers, které slouží jako potvrzení pro porodnici, že vás o všem informovali. Negativní revers si přečtěte a podepište. Některé porodnice tvrdí, že musí být podepsán oběma rodiči, pravdou ale je, že stačí podpis jednoho rodiče. 

Rozhodně nepotřebujete potvrzení od budoucího pediatra, že přijme vaše dítě do péče, jak se některé porodnice snaží vyžadovat. To nemá žádnou oporu v právu, a z nemocnice vás musí pustit i bez jeho předložení. 

Péče po ambulantním porodu 

Je dobré si zjistit, jak bude možné zajistit péči po ambulantním porodu jak pro vás, tak pro dítě. Jak jsme již zmínili, některé porodnice umožňují návrat k nim na doporučená vyšetření, některé to umožňují dokonce i dětem, které se narodily v jiné porodnici. Doporučujeme si tuto možnost zjistit již při výběru porodnice, pokud o ambulantním porodu uvažujete. 

Další možností je zajistit si komunitní porodní asistentku, která vás navštíví u vás doma. Ta může díky svým kompetencím pečovat jak o vás, tak zčásti o vašeho novorozence (např. provést odběr z patičky, který lze provádět nejdříve 48 hodin po porodu). Zde je důležité zmínit, že žádná vyšetření dítěte nejsou povinná, jsou spíš doporučená. 

V šestinedělí byste měla mít nárok na tři návštěvy porodní asistentky hrazené ze zdravotního pojištění. Existuje zde ale několik překážek, z nichž největší je, že většina pojišťoven nemá porodní asistentky nasmlouvané. Navíc ze zákona je potřeba ještě indikace, doporučení, od vašeho gynekologa nebo z porodnice, že doporučují návštěvu porodní asistentky. 

Doporučujeme zajistit si porodní asistentku ještě před porodem. Zároveň také zjistíte, jestli má smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou nebo si péči budete muset hradit.